Finančný trh – jarné aktuality


Finančný trh - jarné aktuality

Jar zvyčajne v prírode aj v bežnom živote prináša viaceré zmeny a „novosti“ a neobchádza ani finančný trh. Objavujú sa nové produkty, rozbiehajú kampane na prilákanie nových klientov, menia sa doterajšie podmienky poskytovania služieb… Je toho celkom dosť a niekoľko aktuálnych informácií sme vybrali do tohto článku.

Úver na bývanie od Poštovej banky

Od 3. apríla  2017 má Poštová banka vo svojom pôžičkovom portfóliu úver UŽITOČNÉ BÝVANIE, ktorý spolu s jeho doplnkovou službou  ÚSPORA môže „stvoriť“ úrokovú sadzbu na úrovni 0,725 % p. a. Jeden  takýto úver môže byť naviazaný až na 5 rôznych účtov Úspora. Tieto nemusia patriť len žiadateľovi, ale hocikomu : rodinným príslušníkom, priateľom, susedom…, ktorí dajú písomný súhlas k takémuto zapojeniu svojho sporiaceho účtu Poštovej banky do procesu získania atraktívneho úroku. Maximálna výška Úspory vkladu je 50 % z výšky požadovaného úveru na bývanie. Produktom UŽITOČNÉ  BÝVANIE si možno požičať finančné prostriedky v sume vyššej než 10 000 €, so splatnosťou od 4 rokov do 30 rokov a s výberom fixácie úrokovej sadzby na 1,2,3 alebo 5 rokov. Zľavu z bežnej úrokovej sadzby možno získať aj v prípade využívania produktu Dobrý účet a dojednaní poistenia úveru.

OTP ponúka spotrebiteľský úver s úrokom od 3,5 % p. a.

Individuálni klienti OTP banky môžu  získať finančné prostriedky na čokoľvek aj s úrokovou sadzbou , ktorá bola ešte v nedávnej minulosti vyhradená len hypotékam.  V súčasnosti možno požiadať o otp EXPRES úver, ktorého úročenie začína na hranici 3,5 % p. a., použitie  prostriedkov nie je nutné dokladovať, ale pre jeho získanie je potrebné splniť viaceré podmienky:

  • aktívne využívať bežný účet OTP banky (poukazovanie mesačného príjmu minimálne vo výške 300 €, využívať platby kartou, nastavenie trvalého príkazu a prevádzanie inkasných platieb z účtu)
  • žiadateľ musí byť dospelá fyzická osoba s trvalým bydliskom v SR, ktorá má pravidelný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania, čo je potrebné aj dokladovať
  • banka overuje aj celkovú bonitu žiadateľa a výsledná úroková sadzba je určená podľa rizikového posúdenia klienta

Odmena z UniCredit Bank

V prípade záujmu o konsolidovanie svojich úverov má klient v UniCredit Bank k dispozícii produkt PRESTO ÚverZlúčenie úverov. Možno s ním financie ušetriť, optimalizovať doterajšie splácanie, získať dodatočné voľné peňažné prostriedky a za riadne splácanie tohto úveru obdržať aj odmenu do výšky 6 000 €. Podmienky na získanie produktu pre zlúčenie starých úverov sú nastavené celkom liberálne, ani preukázať čistý mesačný príjem vo výške min 280 € určite nepredstavuje pre väčšinu záujemcov o refinancovanie svojich záväzkov nijaký závažnejší problém. Všeobecné parametre produktu t.j. interval úveru 650 € – 25 000 €, doba splatnosti 1 – 8 rokov, tiež patria k štandardom pri podobných ponukách, ale odmena je neštandardná. Jej získanie však samozrejme nie je automatické, treba splniť niekoľko podmienok:

  • bezproblémové splácanie PRESTO Úveru – Zlúčenie úverov po dobu 84 resp 96 mesiacov, bez jeho predčasného splatenia a bez mimoriadnej splátky
  • pri výške úveru min 8 000 € je odmena na konci doby splatnosti 2 000 €, pri úvere od 16 000 € sa jedná o odmenu 4 000 € a v prípade splatenia  24 000 € sumy je odmena vo výške 6 000 €.

ČSOB – účet a úver s poistením

Podnikateľským subjektom ponúka ČSOB v období od 15.3. 2017 do 30.6.2017  výhodnejšie poistenie majetku, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie prerušenia prevádzky a technických rizík aj poistenie prepravovaného tovaru alebo úrazového poistenia vodiča. V prípade zriadenia a následne aktívneho využívania podnikateľského účtu Biznis Plus možno získať zľavu 10 % z výšky poistného, v prípade uzatvorenia podnikateľského úveru odmenu z poistenia vodiča a tiež možnosť získať ďalší zvýhodnený úver s podporou  prostriedkov z EÚ na komplexné financovanie prevádzky.

Hypotéka pre mladých od 1. apríla 2017

Hranica príjmu pre získanie hypotekárneho úveru pre mladých je variabilná, počíta sa podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za určený štvrťrok. V súčasnosti tak platí pre obdobie od 1.4. 2017 do 30.6.2017 príjmová hranica 1 287 € pre jednotlivca vo veku do 35 rokov, ktorý má záujem o získanie hypotéky pre mladých. Tento produkt má zvýhodnenú výšku úrokovej sadzby, nakoľko je dotovaný štátom aj bankami. Touto formou si možno požičať maximálne 50 000 € a príspevok získa klient max na dobu prvých 5 rokov doby splatnosti takéhoto hypotekárneho úveru ak jeho príjem neprekračuje daný strop t.j. aktuálne 1,3 násobok priemernej nominálnej mzdy  v hospodárstve za posledný štvrťrok 2016. Zo získanej hypotéky možno financovať kúpu bytu alebo domu, prípadne výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Na záver ešte poznámka, že toto je len ilustratívny výber noviniek z finančného trhu. Podrobnejšie informácie možno nájsť na príslušných weboch a niektorým produktom sa budeme ešte podrobnejšie venovať aj na tomto portáli.


Finančný trh – jarné aktuality
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia