Oplatí sa využiť služby finančných poradcov?


Finančný poradca je dnes snáď na každom rohu. Naozaj ho ale potrebujeme? Finančná gramotnosť je u nás „taká aká je“, takže odpoveď na danú otázku bude určite rôzna. Zváženie danej situácie je samozrejme na každom z nás.Určite však nie
je potrebné na najrôznejších poradcov pozerať cez prsty, môžu byť užitoční. Nižšie si vymenujeme aspoň niekoľko faktorov, ktoré by vám mohli pomôcť pri rozhodovaní.

Napríklad:

 • ak si niekto dokáže manažovať svoje financie sám, podľa vlastných potrieb a predstáv, ten finančného poradcu nepotrebuje
 • ak si však človek chce vypočuť aj iný (odborný) názor, finančného poradcu zvyčajne osloví
 • ak niekto verí, že len finančný poradca sa dokáže najlepšie zorientovať vo finančnej oblasti, ten jeho služby možno využije
 • ak si záujemca o takúto formu služieb myslí, že finančný poradca pre neho zabezpečí výhodný produkt, tak sa s ním skontaktuje
 • ak si uvedomíme, že ani služby na finančnom trhu nie sú poskytované zdarma, tak sa možno stretnutiu s finančným poradcom vzdáme.

Takto by bolo možné pokračovať ešte dosť dlho, preto radšej niektoré faktické informácie typu: kto sú finanční poradcovia, čo poskytujú, akým spôsobom a za akú odplatu.

Finančné poradenstvo upravuje zákon

Finančné poradenstvo sa pre viacero firiem aj jednotlivcov na Slovensku javí  ako celkom výhodný biznis. Stačí sa pozrieť na internetové ponuky práce a množstvo inzerátov, v ktorých hľadajú nových kolegov – ak by to  nebol výnosný job asi by tak nekonali. Druhou stranou je však kvalita resp. nekvalita poskytovaných finančných služieb, čo „zaujalo“ aj Národnú banku Slovenska, ktorá sprísnila kritériá pre poskytovateľov finančného poradenstva. Novela zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa však stretla  s nevôľou dotknutých poradcov. Obsahuje totiž okrem iného väčšie nároky na odbornú spôsobilosť osôb, poskytujúcich finančné poradenstvo a sprostredkovanie. Aj v hierarchii najnižšie postavení finanční agenti budú musieť splniť okrem doterajších podmienok (stredné odborné vzdelanie, odborná prax, úspešná odborná skúška) aj ďalšie požiadavky napr. každý rok absolvovať osobitné odborné vzdelávanie a v prípade záujmu o certifikát aj najmenej každé štyri roky vykonať odbornú skúšku pred komisiou. Samostatný finančný agent a finančný poradca musí byť aj povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu.

Novela sa stretáva s nevôľou doterajších poradcov aj v dôsledku zmien v odmeňovaní. Finančný agent nesmie v súvislosti s uzatvorením zmluvy o finančnej službe prijímať od klienta – fyzickej osoby akékoľvek peňažné plnenie a zároveň musí sám informovať klienta o existencii a povahe vlastnej odmeny – od koho a za čo ju dostane.

Kto je vlastne finančný poradca a kto finančný agent?

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, finančné poradenstvo je možné vykonávať len s oprávnením od NBS. Na jej stránke www.nbs.sk je k dispozícii zoznam týchto osôb a ich stav k 13.11.2017 je nasledovný:

 • finanční poradcovia = 11 subjektov
 • finanční agenti = 28 917 subjektov
 • viazaní investiční agenti = 190 subjektov

Už na prvý pohľad zaujme počet poradcov a agentov, takže stručné vysvetlenie. Poskytovatelia finančných služieb predávajú svoje produkty aj priamo vo svojich pobočkách resp. na obchodných miestach,  ale často aj cez interných alebo externých sprostredkovateľov. To sú vlastne tí samostatní finanční agenti, ich podriadení finanční agenti a viazaní agenti finančných inštitúcií.

Finančný poradca vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť na základe povolenia od NBS. S klientom má uzatvorenú písomnú zmluvu, nie je zviazaný so žiadnou inštitúciou, ale analyzuje všetky produkty finančného trhu, z ktorých vyberá pre klienta najvhodnejšiu ponuku. Nie je nikoho sprostredkovateľom a jeho služby si platí sám klient.

Finančný agent ponúka produkty jednej alebo niekoľkých finančných inštitúcií a tiež musí byť zapísaný v registri NBS. Jeho odmena je formou provízie od banky resp. iného poskytovateľa. Finančný agent môže pracovať na pozícii:

 • samostatný finančný agent (zvyčajne má zmluvu s viacerými poskytovateľmi)
 • podriadený finančný agent (na zmluvu od samostatného agenta)
 • viazaný finančný agent (pracuje pre jednu inštitúciu napr. banku a ponúka len jej produkty)

Zhrnutie:

 • finančný agent sprostredkováva ponuky na produkty finančného trhu, spolupracuje pri uzatváraní zmlúv…
 • finančný agent tiež radí, podobne ako finančný poradca, no ich ukotvenie v zákone je rôzne
 • jedna a tá istá osoba nemôže byť zároveň poradcom a agentom
Už na prvý pohľad zaujme počet poradcov a agentov, takže stručné vysvetlenie. Poskytovatelia finančných služieb predávajú svoje produkty aj priamo vo svojich pobočkách resp. na obchodných miestach,  ale často aj cez interných alebo externých sprostredkovateľov. To sú vlastne tí samostatní finanční agenti, ich podriadení finanční agenti a viazaní agenti finančných inštitúcií.

Už na prvý pohľad zaujme počet poradcov a agentov, takže stručné vysvetlenie. Poskytovatelia finančných služieb predávajú svoje produkty aj priamo vo svojich pobočkách resp. na obchodných miestach,  ale často aj cez interných alebo externých sprostredkovateľov. To sú vlastne tí samostatní finanční agenti, ich podriadení finanční agenti a viazaní agenti finančných inštitúcií.

Ako sa rozhodnúť?

Financie sú citlivá oblasť a rozhodovací proces je tu obvykle obtiažny. Ak však máme šťastnú ruku pri výbere seriózneho, odborne zdatného, korektného finančného poradcu, ktorý:

 • je zapísaný v registri NBS
 • informuje, s ktorými inštitúciami finančného trhu spolupracuje
 • najprv analyzuje potreby a predstavy klienta a až potom ponúka produkt
 • dá čas na premyslenie ponuky a písomne zhrnie výsledky obchodného stretnutia,

tak jeho rady nám môžu naozaj pomôcť napr. aj pri výbere vhodného úverového produktu, sporenia či spôsobu investovania. No ak berieme do úvahy aj to známe “niečo za niečo“ nemusí byť všetko také ružové. V prípade využitia finančného poradenstva totiž platíme 2 x t.j. jeden krát za  služby poradcu a druhý krát za ním doporučený produkt, v ktorom je zas zahrnutá aj obchodná marža.


Oplatí sa využiť služby finančných poradcov?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *