Po dostupnejšom osobnom bankrote sa pripravuje exekučná amnestia


Mzda

Po minuloročnej úprave osobného bankrotu sa chystá možnosť ďalšieho oddlžovania fyzických osôb, ktoré dostihli staré dlhy. Je to však férové voči tým, ktorí napr. „nežili nad pomery“, pracovali aj za minimálnu mzdu, nepožičiavali si od rôznych subjektov s úžerníckymi  praktikami, dovolenku a služby mobilných operátorov si dopriali len do výšky vlastných financií?Určite sa o tom dá polemizovať a názory budú rôzne, no treba tiež poznamenať, že nie všetci dlžníci sa dostali do dlhovej špirály len vlastnou vinou. Ešte nedávno atakovala miera nezamestnanosti v niektorých regiónoch aj 17 % hranicu, bez financií sa žiť nedá a tak platobná neschopnosť spôsobila problémy aj tým, ktorí nad svoje pomery nežili.

Krátky návrat k inštitútu osobného bankrotu

Podrobnejšie informácie čo to osobný bankrot je, aké sú podmienky jeho vyhlásenia a schválenia, pre koho je určený… sú obsiahnuté vo viacerých článkoch na tomto portáli (Osobný bankrot, Ako pokračuje boom osobného bankrotu, a pod.), preto len niekoľko doplnkov resp. aktuálnych informácií:

  • podľa medializovaných údajov v minulom roku zbankrotovalo viac než 5 tisíc ľudí, pričom drvivá väčšina z nich využila formu vyhlásenia konkurzu
  • najviac týchto bankrotov sa týkalo osôb z Banskobystrického a Žilinského kraja, najmenej bankrotov schválili súdy fyzickým osobám z Trnavského a Bratislavského kraja
  • trend bankrotov pokračuje aj v tomto roku, v januári 2018 bolo na Slovensku vyhlásených viac než 800 osobných bankrotov a stále sa chcú na nich priživiť aj špekulanti, ktorí ponúkajú (samozrejme za odplatu) ľuďom pomoc pri vybavovaní bankrotu napriek tomu, že jedine Centrum právnej pomoci je oprávnené zabezpečovať služby súvisiace s procesom osobného bankrotu
  • podľa predpokladov odborníkov, by mohlo v ďalšom období požiadať o bankrot až 100 tisíc ľudí.

O podmienkach exekučnej amnestie sa zatiaľ len diskutuje

Napriek „úspechu“ oddlžovania formou osobného bankrotu prebieha príprava ďalšieho procesu – exekučnej amnestie. Stále je totiž v Centrálnom registri exekúcií evidovaných  3,7 mil. exekúcií, z ktorých sa  cca 1 mil. týka fyzických osôb, vrátane FO podnikateľov. Podľa ministerky spravodlivosti je zmyslom pripravovanej exekučnej amnestie  prijatie mimoriadnych opatrení na riešenie množstva  exekučných konaní, z ktorých je časť nevymožiteľná. Do tejto exekučnej amnestie by mali byť zaradené aj nedobytné pohľadávky sociálnej poisťovne a niektoré dlhy voči polícii.  Ministerka Žitňanská však zároveň odkazuje, že ľudia by sa nemali spoliehať na to, že ich niekto zbaví všetkých dlhov.

Už teraz sa názory rôznia

Kým budú stanovené presné podmienky ohľadom exekučnej amnestie, koho sa bude týkať, čo bude zahrňovať, uplynie ešte určitý čas, no už teraz sú na ňu rozdielne náhľady. Na jednej strane jej obhajcovia tvrdia, že zadĺženým ľuďom treba pomôcť, pretože sa napríklad nechcú zamestnať, nakoľko by im väčšinu platu aj tak vzal exekútor. Na druhej strane prečo pomáhať práve tejto skupine osôb a nie dajme tomu zdravotne postihnutým, mladým rodinám či malým podnikateľom? Ako sa na túto amnestiu majú pozerať tí, ktorí si svoje záväzky poctivo platia a kde je záruka, že si ľudia  v budúcnosti nepovedia, načo platiť odvody, faktúry, veď príde amnestia… Niektoré hlasy z exekútorského prostredia tiež považujú pripravovanú exekučnú amnestiu za nesystémové opatrenie.. Objektívne sa o  vhodnosti či systémovosti však budeme môcť presvedčiť až  po jej uvedení  do reálnej praxe.


Po dostupnejšom osobnom bankrote sa pripravuje exekučná amnestia
2.3 (46.67%) 3

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia