eKasa – nový pojem na finančnom trhu


Finančná správa (FS) pokračuje vo svojej snahe eliminovať daňové úniky v maximálne možnej miere a zavádza do praxe projekt eKasa t.j. online napojenie všetkých podnikateľských pokladní na portál finančnej správy. Podľa doterajších analýz a výsledkov, ktoré zverejnila  FS totiž  stále pretrvávajú problémy súvisiace s výberom daní, hlavne v oblasti reštauračných a hotelových služieb, ale aj v maloobchode.

Pripojiť sa možno z rôznych zariadení

Dobrovoľné priame pripojenie na systémy finančnej správy bolo možné využívať aj doteraz, no len cez virtuálnu pokladnicu. V súčasnosti si podnikatelia môžu vybrať pripojenie cez online registračnú pokladnicu (ORP predtým ERP), počítač, tablet alebo mobil. V období od apríla do júna 2019 sa musia pripojiť nové prevádzky a nové pokladnice a od 1. júla 2019 musia mať aktívne pripojenie všetci podnikatelia, ktorých sa zmena dotýka.

Čo je eKasa a kto ju musí používať?

Novela zákona o registračných pokladniciach, ktorá bola schválená v decembri minulého roka ukladá, že všetky pokladnice musia byť schopné komunikovať cez internetové pripojenie so systémom eKasa. Tento systém bude v reálnom čase evidovať všetky vystavené pokladničné doklady. Transakcie budú zaznamenané na centrálnom úložisku  a finančná správa bude mať informácie okamžite. Evidencia tržieb do systému eKasa bude zabezpečovaná použitím  eKasa klienta, to znamená cez online registračnú pokladnicu, ktorej HW a SW riešenie komunikuje so systémom finančnej správy alebo priamo cez virtuálnu registračnú pokladnicu. Používať pritom možno iba certifikovanú pokladnicu (každý klient má pridelený unikátny identifikátor) a môže to byť aj SW, ktorý splní určené podmienky, pretože sa certifikuje pokladničný program spolu s chráneným dátovým úložiskom.

Systém eKasa musí používať každý podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie – zapísaná je v obchodnom či živnostenskom registri, prípadne podnikajúca ako samostatne hospodáriaci roľník), ktorý súčasne:

  • vykonáva podnikateľskú činnosť
  • prijíma tržby v hotovosti na predajnom mieste
  • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu

Tržbou sa rozumie platba prijatá za predaj tovaru alebo poskytnutú službu v hotovosti, prípadne aj inými platobnými prostriedkami ako je platobná karta, poukážka na nákup a podobne. Predajné miesto (môže sa aj meniť) je miesto, kde sa prijíma tržba. Tovar je výrobok, polotovar, materiál, surovina, ktoré podnikateľ predáva a zoznam vymedzených služieb obsahuje príloha k zákonu.

Čo by malo priniesť zavedenie eKasy?

Okrem už v úvode spomínaného odstraňovania rezerv súvisiacich  s evidenciou tržieb, by mal projekt podľa vyjadrenia finančnej správy priniesť:

  • pre podnikateľov zníženie nákladov na prevádzku pokladníc, možnosť sledovania evidovaných tržieb v online režime, zníženie administratívnej záťaže
  • pre kupujúcich zjednodušenie evidencie svojich výdavkov napr. pre účely daňového priznania alebo v prípade nutnosti dokladovania vynaložených finančných prostriedkov

Aké budú skutočné plusy a mínusy tohto projektu overí ako obvykle až reálna prax, no ďalšia elektronizácia tržieb a ich cielená kontrola sa javia ako pozitívny počin. Kladom je v tomto smere aj činnosť finančnej správy, ktorá na svojej webovej stránke pripravila celkom podrobné informácie o eKase.


eKasa – nový pojem na finančnom trhu
4 (80%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia