Dôchodky sa v budúcom roku zmenia


Novela č.105/2019 Z.z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Obsahuje viacero zmien týkajúcich sa napr. určenia novej sumy dôchodkov, nároku na vyrovnávací príspevok a podobne. Väčšinu poberateľov dôchodkových dávok však zaujíma hlavne valorizácia dôchodku, zmeny týkajúce sa minimálneho dôchodku alebo výška rôznych úľav, ktoré môžu od budúceho roku využívať.

Niečo z dôchodkovej terminológie

Podľa definície uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne (SP):

dôchodca je osoba, ktorej bol priznaný dôchodok, pričom môže poberať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovecký alebo vdovský, prípadne ich súbeh.

nárok na  starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dosiahol dôchodkový vek. 

dôchodkový vek bol ústavným zákonom účinným od 1.1.2020 zastropovaný na 64 rokov, zohľadňuje sa však výchova detí.

valorizácia, zvýšenie dôchodku o určitú sumu, ako kompenzácia medziročného nárastu cien.

minimálny dôchodok, penzijná dávka má zabezpečiť dôchodcovi, ktorý bol najmenej 30 rokov dôchodkovo poistený taký príjem, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Razantné zvýšenie minimálneho dôchodku

Výška minimálneho dôchodku od budúceho roku už nebude naviazaná na sumu životného minima, ale na priemernú mzdu v hospodárstve. V praxi to znamená, že suma minimálneho dôchodku po 30 rokoch poistenia vzrastie z doterajších 278,90 € na 334,30 € v r. 2020 a napr. pri 44 rokoch to bude 403,70 €. V globále to predpokladá navýšenie nákladov pre SP o približne 150 mil. eur, čo samozrejme vyvolalo rozporuplné reakcie.

Na jednej strane sú tvrdenia predkladateľov novely, že „štát na to má“, na druhej strane zas oponentov, že je to nekoncepčný zásah do dôchodkového systému, v ktorom sa okrem finančného zaťaženia stráca aj princíp zásluhovosti. V praxi sa takto reálne môže stať, že človek pracujúci 30 rokov len na čiastočný úväzok, preferujúci prácu na dohodu či brigádnickú činnosť, platiaci odvody napr. zo sumy 300 € dostane taký istý minimálny dôchodok ako ten, kto pracoval na trvalý pracovný pomer a odvádzal vyššie odvody napr. z minimálnej  mzdy. Solidarita v sociálnej oblasti je potrebná, no asi by bolo objektívne nastaviť aj jej hranice. 

Mechanizmus valorizácie

Už v januári sa všetci poberatelia dôchodkov môžu tešiť na svoju zvýšenú penzijnú dávku. Valorizácia prebehne buď v podobe 2,9 % navýšenia mesačnej sumy ich doterajšieho dôchodku alebo navýšením o garantovanú pevnú sumu minimálne 9 € . Závisí to od typu dôchodku a podľa toho, ktorý spôsob zvýšenia bude pre dôchodcu výhodnejší. Prepočet urobí sociálna poisťovňa automaticky a každý dôchodca dostane písomné rozhodnutie o zvýšení dôchodku. 

Veličina 2,9 % (tzv. dôchodcovská inflácia) vyjadruje percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, podľa údajov Štatistického úradu za prvý polrok 2019. V budúcich rokoch sa predpokladá o niečo nižšie valorizačné percento.

Dôchodcovia a dôchodky

  • podľa údajov SP je v súčasnosti na Slovensku viac než 1,4 mil. dôchodcov
  • počet pracujúcich starobných a invalidných dôchodcov je viac než 260 tisíc
  • priemerný mesačný starobný dôchodok dosahuje cca 460 €
  • minimálny dôchodok dostáva v súčasnosti viac než 51 tisíc dôchodcov
  • podľa prieskumov agentúry FOCUS zo septembra tohto roku by bol pre dve tretiny  slovenských dôchodcov žijúcich v mestách ideálny dôchodok okolo 900 €…

Dôchodky sa v budúcom roku zmenia

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia