Debetná a kreditná karta – aký je medzi nimi rozdiel?


Zase sa blíži čas dovoleniek a väčšina ľudí považuje za bežný zjav skutočnosť, že nemusí riešiť problém kam bezpečne „uskladniť“ svoje peňažné prostriedky aj keď sa nachádza mimo svojho domova. Je úplne jedno či sme v tuzemsku alebo v zahraničí, stačí ak disponujeme platobnou kartou. Nie je však vôbec jedno, či na platbu alebo výber v hotovosti použijeme debetnú alebo kreditnú kartu. Na tomto portáli financieonline sme sa už síce tejto téme venovali (viď článok Platobné karty – rozdiel je iba v ich farebnosti?), no aj pri spravovaní osobných financií môže priniesť opakovanie niektorých faktov celkom príjemný bonus vo forme úspory finančných prostriedkov, veď rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou naozaj nie je len v ich farebnom prevedení.

Pre zaujímavosť aj niečo z histórie

Prvé bankové platobné karty (vyrobené z plechu) boli vydané v USA už v r. 1951, no pre ich značnú nákladovosť a malý záujem boli rýchle zrušené. Lepšie sa ujali až platobné karty, ktoré začala vydávať v r. 1958 Bank of America a ktoré sa dostali v r. 1966 aj do Európy – konkrétne do Anglicka a následne sa začali budovať aj prvé bankomaty. V bývalom Československu sa platobné karty objavili v r. 1988, keď Živnostenská banka vydala kartu, ktorou bolo možné platiť v Tuzexe. V druhej polovici r. 1989 sa potom pridala aj Česká štátna sporiteľňa, ktorej klienti mohli získať kartu k svojmu sporožírovému účtu. S následnými spoločenskými zmenami nastali aj zmeny v bankovom sektore na Slovensku a v súčasnosti už platobné karty patria k bežnej „výbave“ obyvateľstva.

Aby sa nemýlili pojmy s dojmami

Nejaký typ platobnej karty používa prakticky každý, ovláda jej praktické použitie a využitie, niekedy je však vhodné poznať aj trochu teórie, takže skúsme pár základných pojmov.

Platobná karta – podľa zákona o platobných službách sa platobnou kartou rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom. Zvyčajne má formu plastovej karty, ktorej rozmery zodpovedajú medzinárodným normám a možno ňou vykonávať bezhotovostné platby aj výbery hotovosti. Alebo aj iná definícia, podľa bankových pojmov zverejnených na stránke Slovenskej bankovej asociácie: platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať peňažnú hotovosť (z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať bezhotovostné platby za tovary a služby.

Bankové platobné karty sa rozdeľujú podľa rôznych hľadísk:

  • teritória použitia (domáce, medzinárodné)
  • vydavateľskej asociácie (karty VISA, Master Card…)
  • technológie použitej pri ich výrobe (platobné karty s reliéfnym záznamom, s magnetickým záznamom, čipové)
  • podľa spôsobu platenia (embosované, elektronické, virtuálne)
  • spôsobu zúčtovania (debetné, kreditné, charge karty…)

Debetná platobná karta

Tento typ platobnej karty má k dispozícii prakticky každý, kto má zriadený osobný účet v niektorej bankovej inštitúcii. Na rozdiel od kreditnej karty môže byť totiž debetná karta vydaná len k bežnému účtu, na ktorom má klient svoje vlastné peniaze a ich čerpanie je limitované výškou ich sumy (ak nie je zmluvne dohodnuté prečerpanie na účte). Debetnú platobnú kartu je možné využívať v bezhotovostnom platobnom styku aj pri výberoch hotovosti z bankomatov a v súčasnosti patrí k najrozšírenejším typom bankových platobných kariet.

Kreditná platobná karta

Predtým ako o ňu požiadame je určite vhodné odpovedať si na otázku – potrebujem ju vôbec? Kreditná karta je totiž vlastne typ revolvingového úveru (každou splátkou sa dohodnutý úverový rámec automaticky obnovuje) a všetky finančné prostriedky, ktoré sú z nej vyčerpané je potrebné vrátiť – splatiť a zvyčajne s nemalým úrokom. Úroková sadzba okolo 20 % p. a. patrí medzi lepší priemer. Takže pri riešení dilemy či je nutná aj kreditná karta ak disponujeme debetnou možno vziať do úvahy aj túto podstatnú skutočnosť. Na druhej strane je však nutné podotknúť, že ani kreditná karta nemá len samé negatíva. K jej výhodám možno priradiť existenciu bezúročného obdobia, možnosť vyberať hotovosť z bankomatu, v niektorých prípadoch obsahuje aj doplnkové služby ako napr. cestovné poistenie a tiež môže slúžiť ako finančná rezerva pre prípad nedostatku vlastných financií.

Tak aký je vlastne ten rozdiel?

Jednoznačne výrazný. Aj keď debetná karta a kreditná karta sú často označované spoločným termínom „kreditka“, práve tu je dôležité nemýliť si pojem s dojmom. Veď je naozaj rozdiel, či používam na platby vlastné alebo cudzie (požičané) finančné prostriedky. Ak platím resp. vyberám hotovosť debetnou kartou využívam vlastné zdroje. Ak to isté urobím kreditnou kartou, musím takto získané peniaze vrátiť, pretože neboli moje. Rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou je teda veľký a debetná karta v peňaženke určite príjemnejšia.


Debetná a kreditná karta – aký je medzi nimi rozdiel?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *