Daňové priznanie k dani z príjmov


U niektorých ľudí toto spojenie vyvolá stres, niekomu naskočí husia koža a zamestnanci, ktorým urobí ročné zúčtovanie zamestnávateľ si možno ani nevšimnú, že koniec marca resp. v tomto roku 3. apríl „máta“ všetkých, ktorí sú povinní podať daňové priznanie. Koho sa to týka, to presne vymedzuje Zákon o dani z príjmov a keďže do vyššie uvedeného dátumu je potrebné daň aj zaplatiť, správcovia štátnej kasy sa na rozdiel od daňovníkov na tento termín veľmi tešia.

Zároveň však treba pripomenúť, že existuje nielen daňová povinnosť, ale môže nastať aj situácia, že daňovník má daňový preplatok a štát mu ho uhradí t.j. dostane financie od štátu späť. Kto sa môže tešiť na takto získané (vrátené) peniaze? Variant a kombinácii je dosť, mnoho ľudí o tom ani nevie, veď sledovať všetky legislatívne usmernenia to dá zabrať aj odborníkom na mzdovú oblasť. Možno sa však niektoré fyzické osoby „nájdu“ v nižšie uvedených príkladoch a podajú daňové priznanie aj keď zo zákona nemusia, no oplatí sa im to.

Niektoré veličiny súvisiace s daňovým priznaním fyzických osôb za rok 2017

  • daňové priznanie je povinná podať každá osoba, ktorá dosiahla v roku 2017 zdaniteľné príjmy vyššie než 1 901,67 €
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je 3 803,33 € t.j. 316,94 € mesačne (v rovnakej výške je aj nezdaniteľná časť na manželku alebo manžela, ak nemali žiadny vlastný príjem)
  • základná sadzba dane je 19 % zo základu dane neprevyšujúceho  35 022,31 €
  • fyzická osoba daň neplatí, ak jej suma za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 €
  • daň na úhradu, ktorá je vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak je jej hodnota menšia než 5 € , na druhej strane ani daňový preplatok menší než 5 € správca dane nevracia

Ktorým fyzickým osobám sa oplatí podať daňové priznanie?

Ak splnia legislatívou dané kritériá, vrátenie peňazí môžu očakávať hlavne dôchodcovia a študenti, no aj zamestnanci o osoby na materskej či rodičovskej dovolenke. Podmienky, ktoré treba splniť presne vymedzuje zákon, nižšie sú uvedené len vybrané informácie komu a kedy môže vzniknúť preplatok na dani z príjmov:

  • dôchodcom, starobní, predčasní, výsluhoví dôchodcovia, ktorí dosiahli príjem zo závislej činnosti (pracovali na základe dohody o vykonaní práce, mali skrátený pracovný úväzok…) a zamestnávateľ im zrážal z príjmu preddavky na daň, môžu požiadať o ich vrátenie. Nutné je podať daňové priznanie, ktorého prílohou musí byť potvrdenie zamestnávateľa o výške zrazenej dane. Dôchodca si tiež môže (po splnení daných podmienok) uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa v sume 21,41 € mesačne, čo za rok činí 256,92 €. V prípade, ak mal dôchodca príjmy len zo závislej činnosti podáva DP FO typu A, no ak mal ešte aj iné príjmy napr. z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry…, podáva DP FO typu B.
  • študentom, tým, ktorí napr. v priebehu roka pracovali na dohodu o brigádnickej činnosti u viacerých zamestnávateľov, no čestné vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti mohli podpísať len u jedného z nich, takže podaním daňového priznania môžu získať vrátenie daňového preplatku. Preplatok im vráti príslušný Daňový úrad do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie alebo najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podanie DP. Do zdaniteľného príjmu sa zahrňuje aj príjem zo závislej činnosti zo zahraničných brigád, ak však bol zdanený už v zahraničí, môže ich študent zo zdanenia vyňať – platia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
  • osobám na materskej alebo rodičovskej dovolenke a osobám zamestnaným iba časť roka, ktorým boli vykonané zrážky dane za určitú časť roka. Daňovník s aktívnymi príjmami  má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky dane.
  • zamestnancom, ak si chce daňovník dodatočne uplatniť zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) sám podá daňové priznanie a žiadosť o vysporiadanie danej sumy. Daňové priznanie môže podať aj vtedy, ak mu už zamestnávateľ spracoval ročné zúčtovanie dane.

Informácie o tom, aký typ tlačiva daňového priznania použiť aj ako ho správne vyplniť možno nájsť na internetovej stránke Finančnej správy. V prípade použitia online spôsobu cez portál FS sú zároveň k dispozícii zabudované kontroly, ktoré používateľa „navádzajú“ na správne vyplnenie daňového priznania a umožnia ľahšie sa zorientovať v spleti odborných termínov aj ľuďom menej zdatným v danej problematike. Výsledkom môže byť daňový preplatok a príjemná dotácia  ich  peňaženky alebo osobného účtu.


Daňové priznanie k dani z príjmov
2.3 (46.67%) 3

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia