Ďalšia novela zákona o spotrebiteľských úveroch


Ešte koncom r. 2015 bol znovu novelizovaný zák. č. 438/2015, ktorý sprísňuje pravidlá pri poskytovaní spotrebiteľských úverov a podľa ktorého:

  • všetky bankové aj nebankové subjekty poskytujúce spotrebiteľské úvery musia uvádzať všetky plnenia a povinnosti súvisiace s úverom v rámci dohodnutej zmluvy t.j. bez doplnkových služieb, ktoré môžu priniesť predraženie. Naďalej však možno ponúkať k úveru poistenie, prípadne vyžadovať ručenie za úver.
  • suma, ktorú spotrebiteľ zaplatí poskytovateľovi musí byť započítaná do celkovej sumy odplaty za pôžičku, pričom výška odplaty je ohraničená Občianskym zákonníkom a nariadením vlády v tejto oblasti.
  • peniaze získané z úveru môžu byť prevedené klientovi len bezhotovostným prevodom na jeho bežný bankový účet, zaslané poštovou poukážkou alebo vydaním kreditnej karty
  • stále však možno využívať aj nákup na splátky, uzatvárať leasingové zmluvy a refinancovať existujúce úverové produkty

Podľa NBS bolo k uvedeným zmenám pristúpené aj na základe vykonaných kontrol (podrobnejšie tiež v článku „Čo zistili kontroly v nebankových spoločnostiach?“ na tomto portáli) a v súvislosti s pretrvávajúcim záujmom o spotrebiteľské úvery v spoločnosti. V súčasnosti už objem takýchto úverov presahuje sumu 5 mld EUR, pričom dynamicky rastú hlavne bankové, bezúčelové, spotrebiteľské úvery s podielom 75 %, úvery od nebankových spoločností mali podiel 21, 7 % a zostatok tvoril leasing.

Vyskytuje sa však aj nadmerné dlhové zaťaženie domácností, takže je stále nutné nepodceňovať riziká „dlhovej pasce“ a možné problémy súvisiace so splácaním úverov.

Zdroj: www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela/spotrebitelske-prava/pravidla-poskytovania-spotrebitelskych-uverov/

 


Ďalšia novela zákona o spotrebiteľských úveroch
3 (60%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *