Čo zistili kontroly v nebankových spoločnostiach?


Napriek tomu, že sú už dlhšie v platnosti legislatívne zmeny súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov a viaceré nebankové spoločnosti prešli alebo prechádzajú licenčným konaním, kontrola NBS v mesiacoch október a november 2015 zistila viaceré nelichotivé skutočnosti:

  1. overovanie príjmu – aj keď je to zákonná povinnosť, niektorí poskytovatelia príjem neoverujú a pôžičku tak získajú aj žiadatelia, ktorí nedisponujú dostatočnou bonitou, čo má za následok problém so splácaním, ktorý môže skončiť aj exekúciou.
  2. nahliadanie do úverových registrov – z hľadiska predajcov je samozrejme cieľom poskytnúť čo najviac úverov, takže pôžičku môže získať aj dlžník, ktorý už má aj iné, ešte neuhradené záväzky a ľahko sa môže ocitnúť v dlhovej pasci.
  3. vyplatenie prostriedkov v hotovosti – tento spôsob je už dlhšie obdobie nezákonný, no niektorí poskytovatelia ho označujú dokonca za „výhodný“ napriek tomu, že často je napríklad z dohodnutej pôžičky vo výške 300 € vyplatená v hotovosti len menšia suma 270 € a zostávajúcich 30 € si nechá nebanková spoločnosť pod zámienkou zálohy. Výhoda to teda je, ale len pre nebankovku.
  4. dodatkové služby – okrem splátok vyžaduje poskytovateľ uhradiť aj cenu za služby, ktoré nie sú nevyhnutné a spotrebiteľovi sú vnucované ako napr. splácanie hotovosťou do rúk obchodného zástupcu … Cieľom je zas snaha získať čo najvyššiu odplatu za poskytnutú pôžičku, nakoľko úrokové sadzby sú ohraničené povoleným úrokovým stropom a cena za takéto „služby“ môže byť individuálna.
  5. žiadosť o zaistenie úveru – aj pri relatívne nízkych sumách do 1 000 € stále pretrvávajú snahy niektorých subjektov požadovať zabezpečenie úveru zmenkou. Zmenka je cenný papier a jej podpisom získa veriteľ voči dlžníkovi výrazné zvýhodnenie aj pri prípadnom vymáhaní svojich práv súdnou cestou.

Aj na základe vyššie uvedených skutočností je preto vhodné pred výberom pôžičky popremýšľať od koho si požičať a tiež:

  • podrobne preštudovať obchodné a zmluvné podmienky ešte pred podpisom zmluvy
  • žiadať o pôžičku len vtedy, ak ju bude možné bez problémov splatiť
  • do žiadosti zadať len pravdivé údaje (osobné aj kontaktné, v opačnom prípade bude pri prípadnom spore veriteľ vo výhodnejšej pozícii)
  • nepodpisovať žiadnu formu zaistenia zmenkou (známa tzv. bianko zmenka)
  • odmietnuť zmluvu, ktorá obsahuje aj poplatky za nevyžiadané doplnkové služby

Zdroj: www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financne…

 


Čo zistili kontroly v nebankových spoločnostiach?
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia