Čo s voľnými financiami – sporiť, investovať, minúť ich?


Určite si mnohí hneď po prečítaní titulku povzdychnú – mať len takýto problém, to by sa mi žilo. Na druhej strane to však nemusí byť utópia, veď stačí niečo zdediť, vyhrať v lotérii či sa vrátiť s viacročného lukratívneho pracovného pobytu v zahraničí alebo výhodne predať nepotrebnú nehnuteľnosť a dilema je na svete.

V súčasnosti sú možno paradoxne lepšie na tom tí , ktorí si potrebujú požičať a nie tí, ktorí chcú svoje peniaze zhodnotiť. Veď kým úroky na hypotékach alebo spotrebných úveroch sú už dlhšie obdobie na rekordne nízkych úrovniach, také podielové a dôchodkové fondy majú dokonca záporné úroky. Podobne sú na tom aj ľudia s bežnými účtami a termínovanými vkladmi, kde sú úroky naozaj na „mizivej“ úrovni. Napriek tomu je však ešte stále príjemnejšie zistenie, že „niekto mi niečo málo dá“ ako keď ja musím niekomu niečo platiť resp. splácať. Takže ak si vyhodnotíme našu situáciu s osobnými financiami tým smerom, že aj keď ich úročenie v bankách je nízke, ale ak ich necháme doma pod matracom môžu sa stať napr. aj potravinovým doplnkom pre myši alebo korisťou pre nevítaných dvojnohých návštevníkov, tak sa ich radšej pokúsime zhodnotiť.

Sporenie a investovanie

Jedná sa o podobné možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov, rozdiel je zvyčajne v tom, že do vybraného finančného produktu (termínovaný vklad, sporiaci účet), vkladáme určitú sumu pravidelne (mesačne, ročne) a pri investovaní do fondov (podielové, záložné listy, akcie) jednorázovo a zvyčajne na dlhšie obdobie (1 – 10 rokov). Rozdiel je aj vo výške sumy, pri sporení ide o nižšie sumy, jednorázový vklad je vo vyššom objeme prostriedkov.

Sporiace produkty sú pre klienta bezpečnejšie, podliehajú systému ochrany vkladov. Aj pri investíciách funguje ochrana, ale pri vysoko rizikových operáciách možno získať vysokú sumu nad garantovanú ochrannú hranicu, ale aj prísť o všetko… Pri sporení je výnos nižší, ale zároveň je rozdiel aj v poplatkoch. Termínované alebo sporiace účty sú často bez vstupných poplatkov, poplatky pri investovaní sú obvykle vo výške určitého percenta z investovanej sumy. Pri investovaní je potrebné vziať do úvahy aj dôležitú skutočnosť, že výnos je priamo úmerný riziku. To znamená, že čím je vyšší výnos, tým je vyššie aj riziko a tiež nezanedbateľný je aj fakt, že výnos získaný v minulosti nie je zárukou toho, že bude taký aj v budúcnosti.

Aj pri výbere vhodného produktu sa oplatí premýšľať

 • koľko finančných prostriedkov a na akú dlhú dobu chceme poskytnúť na zhodnotenie
 • dlhší časový horizont zvyčajne prinesie vyššie výnosy
 • dobrá investícia sa nehľadá ľahko
 • vlastná banka samozrejme ponúka len vlastné produkty
 • investovanie cez banku je dostupné, treba však vziať do úvahy napr. likviditu, aby prípadný predčasný výber peňazí neznehodnotil celý proces investovania
 • zvážiť odbornú pomoc finančného poradcu (pozor však na tých, ktorí sľubujú vysoký výnos za krátke obdobie a pri minimálnom riziku)
 • investíciu je vhodné diverzifikovať do viacerých produktov, prepojiť napríklad sporenie s investovaním do fondov (viď niektoré aktuálne bankové ponuky)

SLSP – kombi vklad Klasik resp. Premium

 • kombinácia termínovaného vkladu s investovaním do podielových fondov
 • garantovaný úrok 2,5 % p. a. na ročnom termínovanom vklade
 • pri dodržaní časového horizontu 3 – 5 rokov, výnos z podielových fondov 2 – 3 % p.a.

VÚB – kombi Produkt

 • na termínovanom vklade s viazanosťou 12 mesiacov úročenie 2 % p. a.
 • investovanie do podielového fondu (min vklad 1 000 €), výnos 2 % p. a.

UniCredit Bank – produkt Duet Plus

 • kombinácia termínovaného vkladu a investície do podielových fondov alebo životného investičného poistenia
 • garantovaný výnos 2 % p. a. na ročnom termínovanom vklade
 • široká ponuka podielových fondov s rôznou investičnou stratégiou.

Porovnanie termínovaných vkladov a sporiacich účtov

Termínované vklady (október 2015):

Banka Prima banka Poštová banka Uni Credit Sberbank VÚB
Názov produktu Termínovaný vklad s viaz. Termínovaný vklad Termínovaný účet Termínovaný účet Termínovaný účet
Úrok.sadzba* 0,8 % 1,2 % 0,7 % 1,5 % 0,3 %
Minim. vklad 300 € 500 € 350 € 99 €
Poznámka Zvýhodnený úrok pre klientov s osob. účtom Úroky pripísaním alebo výplata v hotovosti Úročenie závisí aj od doby viazanosti Výška úroku závisí od výšky vkladu Možnosť realizovať prídavné vklady

Sporiace účty (október 2015):

Banka OTP ZUNO SLSP Poštová banka Prima banka
Názov produktu Sporiaci účet Sporenie plus Sporenie k účtu Dobré sporenie Sporenie
Úrok.sadzba* 0,4 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % 5 %
Povinný BÚ v banke áno áno áno nie áno
Poznámka Možno zriadiť viac sporiac. účtov naraz Úrok len na vklady s viaz. 12 mesiacov Možno získať bonusový úrok Za aktívne využív. zvýh. úrok 1% Min 10 a max 50€ mes.suma za 12-24 mes.
 • uvedená úroková sadzba p. a. platí pri 12 mesačnej viazanosti

zdroj: http://banky.sk/terminovane-vklady/

Ak by sme sa aj po vyššie uvedených informáciách mali vrátiť na začiatok a odpovedať si na otázku v titulku, asi by to boli odpovede veľmi rôznorodé, podľa konštatovania: každý podľa vlastných predstáv, potrieb a možností. Niekto je predsa spokojný ak má pod vankúšom vkladnú knižku, iný sa rád „pohrá“ na investičnom trhu a iný zas jednoducho svoje voľné financie minie napr. v štýle: žijeme len raz, treba si užiť keď na to máme.

 


Čo s voľnými financiami – sporiť, investovať, minúť ich?
5 (100%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *