Čo je kontokorentný úver?


V bežnom živote aj v podnikateľskej praxi sa často možno stretnúť s výrazmi: mám kontokorent, idem s účtom do mínusu alebo požiadam o zvýšenie kontokorentu. Vo všetkých prípadoch sa jedná o kontokorentný úver.

Kontokorentný úver je vlastne možnosť prečerpať finančné prostriedky na vlastnom účte. Poskytujú ho banky pre svojich klientov ako doplnok k ich bežnému účtu, ktorý majú v ich inštitúcii zriadený. Jedná sa o typ bez účelového úveru, s variabilnou úrokovou sadzbou od 10 % do 22 % p. a. podľa momentálnej situácie na finančnom trhu. Prideľovaná úroková sadzba je zvyčajne rozdielna pre fyzické a právnické osoby. Pre podnikateľské subjekty môže byť nižšia a povolený úverový rámec kontokorentného účtu zas vyšší. U fyzických osôb sa úverový rámec obvykle nachádza v rozsahu od 200 € po dvojnásobok čistého mesačného príjmu.

Povolené prečerpanie na účte sa môže opakovať, keď predchádzajúcu „pôžičku“ splatíte t. j. navýšite stav svojho bežného účtu o čiastku, ktorá bola požičaná a o sumu úrokov a vy môžete často z princípu revolvingu (revolving je možnosť čerpať poskytnuté zdroje opakovane, bez nutnosti znovu žiadať banku o povolenie čerpania prostriedkov) znovu využiť čerpanie prostriedkov do mínusu. Potrebné je však sledovať úverový rámec kontokorentu, ktorý určila banka, nakoľko za prekročenie tohto limitu nasledujú pomerne vysoké penále od 25 % vyššie.

Prečo práve kontokorentný úver

 • poskytuje finančné prostriedky na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami fyzickej alebo právnickej osoby,
 • tento typ úveru možno získať rýchlo, bez dodatočných dokladov, stačí zájsť do banky kde máme zriadený bežný účet,
 • úver sa dá splácať a čerpať kedykoľvek,
 • nie je potrebné zostavovať žiadny splátkový kalendár ani sledovať presné termíny splátok,
 • takýto úver môže posilniť platobnú schopnosť užívateľa a môže byť tiež príjemnou finančnou rezervou pre budúcnosť.

Aj kontokorentný úver má však dve stránky

Na prvý pohľad sa môže zdať kontokorentný úver ako vhodné riešenie „skoro na všetko“, a možno ho získať jednoducho a pohodlne. Potrebné je však vziať do úvahy aj to, že nie vhodný pre každého, pretože pred jeho poskytnutím je potrebné splniť niektoré podmienky:

 • v banke musí existovať bežný účet aspoň 3 mesiace a o kontokorent treba požiadať,
 • bežný účet musí byť aktívny, musí vykazovať pohyby, príjmy a výdaje, pretože banka sleduje cash flow (peňažné toky) na tomto účte a celkovú platobnú morálku klienta,
 • tento typ úveru sa oplatí len pri nižších sumách úverového rámca, nakoľko je vysoko úročený,
 • väčšina bánk zohľadňuje úverovú históriu klienta v registroch a v prípade negatívneho záznamu je len malý predpoklad, že banka prečerpanie bežného účtu povolí,
 • na účet musí chodiť dostatok finančných prostriedkov, pretože banka poskytuje kontokorentný úver ako zaistený debet, teda zaručený určitou sumou finančných prostriedkov,
 • úver je vhodné používať len v krátkodobom časovom horizonte, inak sa v súvislosti s vysokými úrokmi značne predraží.

Kontokorent k bežnému účtu v niektorých slovenských bankách

Banka Názov kontokorentu Úroková sadzba ročná
VÚB Flexidebet 18,9 %
ČSOB Povolené prečerpanie účtu 18,9 %
mBank MRezervaVarianty 12,9 % – 17,9 %
SLSP Povolené prečerpanie 18,9 %
OTP Povolené prečerpanie 15,5 %
UniCredit Povolené prečerpanie 14,0 %
Tatra banka Voliteľné prečerpanie 18,9 %

Na záver… 

Kontokorentný úver predstavuje celkom príjemnú a pomerne dostupnú možnosť čerpať finančné prostriedky aj keď ich reálne nemáme na účte. Banka nám ich však nepodaruje, musíme jej ich vrátiť aj s úrokmi, takže znovu treba asi porozmýšľať a nájsť odpoveď na otázku – skutočne nevyhnutne potrebujem kontokorentný úver?

 


Čo je kontokorentný úver?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia