Čo je konsolidácia pôžičiek?


Človek, ktorý v dnešnej dobe nepotrebuje žiadnu pôžičku a nemusí nič splácať patrí naozaj k tým šťastnejším. Je to samozrejme o každom z nás ako zabezpečujeme svoje potreby, niektorí to dokážu z vlastných zdrojov, iní potrebujú tie externé. V tom druhom prípade sa potom môže ľahko stať, že ich máme viacero druhov, typov a ešte aj od viacerých subjektov.

Vtedy je vhodné a väčšinou aj efektívne urobiť ich konsolidáciu. Konsolidáciou síce naše záväzky nezmiznú, ani sa nezníži ich výška, ale môžeme ich spravovať výhodnejšie a jednoduchšie. Konsolidačná pôžička, či úver (ide vlastne o to isté, názov nie je rozhodujúci) to sú tiež len požičané finančné prostriedky, ale spojíme tak všetky doterajšie pôžičky do jednej – prenesieme si ich, upraceme a ešte môžeme aj ušetriť. Pred týmto krokom je však vhodné dobre si veci premyslieť a ujasniť, čo chceme konsolidáciou dosiahnuť.

Poznať pojmy môže byť výhodou.

Každý seriózny poskytovateľ uzatvorí s klientom zmluvu a v nej sa okrem kontaktných údajov nachádzajú aj výrazy RPMN a úrok p. a. väčšinou však napísané pod čiarou, v poznámkach a nevýraznými písmenami. Je to možno aj z taktických dôvodov, nakoľko tieto údaje dosť výrazne ovplyvňujú cenu pôžičky.

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov obsahuje všetky náklady spojené s pôžičkou, poplatky za posúdenie žiadosti, za jej vybavenie …

  1. a. – per annum ročná úroková sadzba. Úrok je vlastne cena za získanie peňazí od niekoho iného a úroková sadzba určuje výšku úroku, ktorý dlžník spláca veriteľovi ako odmenu za dočasné poskytnutie finančných prostriedkov.

Po upresnení pojmov a následne aj usporiadaní dojmov je vhodné zhodnotiť, či je proces konsolidácie v tom ktorom prípade potrebný, ale aj možný.

Čo je možné konsolidovať.

V súčasnosti je veľmi málo takých pôžičkových produktov, ktoré by nebolo vhodné konsolidovať. Spotrebiteľské bankové úvery, nebankové pôžičky na čokoľvek, splátkové produkty, rôzne typy kreditných platobných kariet (kreditná karta na rozdiel od bežnej debetnej, má formu úveru), povolené prečerpanie na bankovom účte, toto všetko možno konsolidovať. Podmienkou však zvyčajne je, aby sa jednalo o pôžičky už splácané, niektoré inštitúcie požadujú pred schválením konsolidačnej pôžičky dokladovať dobu splácania týchto produktov.

 

Kde konsolidovať, výber subjektu je tiež dôležitý.

Ponuka konsolidačných pôžičiek je na finančnom trhu celkom pestrá, tieto produkty ponúkajú bankové aj nebankové subjekty. Všetko má však svoje pozitívne aj negatívne stránky, takže ich treba zvážiť a vybrať inštitúciu stabilnú, u ktorej prebehne konsolidácia podľa predstáv a možností klienta.

Banky sú konzervatívnejšie, prísnejšie si vyberajú klientov, ktorým poskytnú konsolidačný úver, overujú ich bonitu a nahliadajú do úverových registrov. Ak však klient týmto podmienkam vyhovie, môže získať celkom slušné výhody: nízky úrok, výhodné splátky, bonusy v podobe žiadnych poplatkov za úver alebo aj odpustenie nejakých splátok.

Nebankové spoločnosti sú benevolentnejšie, zvyčajne neoverujú úverové registre, ale nič nie je zadarmo, takže v prípade konsolidačnej pôžičky od nebankovej spoločnosti je potrebné rátať s vyšším úrokom, vysokými sankčnými poplatkami pri omeškaní splátky a pri vyššej pôžičke aj so žiadosťou o ručenie nehnuteľnosťou. To si však treba naozaj dobre premyslieť, aby sme pri prípadnej exekúcii neprišli o strechu nad hlavou.

Súkromné osoby tiež využívajú možnosťposkytnúť peniaze na konsolidáciu, je to však veľmi riziková skupina poskytovateľov a v súčasnosti je už naozaj minimum dôvodov využiť ich služby.

Výhody konsolidácie.

Konsolidáciou pôžičiek môžeme ušetriť na mesačných splátkach, mať nižšiu úrokovú sadzbu alebo zároveň získať aj dodatočné voľné finančné prostriedky či už ako príjemnú rezervu alebo na okamžité čerpanie. Nezanedbateľné je aj to, že ak máme viacero rôznych pôžičiek, ktoré musíme pravidelne splácať, je to náročné tak na administráciu ako aj na sledovanie. Ak máme len 1 pôžičku, 1 splátku, 1 veriteľa, vyhneme sa stresu zo sledovania termínov splatnosti, ušetríme na bankových poplatkoch a svoj takto stratený čas môžeme využiť zmysluplnejšie.

Praktické príklady.

Ak splácame napríklad tri rôzne úvery, môžeme konsolidačnou pôžičkou dosiahnuť zníženie mesačnej splátky alebo aj zníženie splátky aj získanie dodatočných prostriedkov.

 

Úver Splatnosť v mes. Mes. splátka Úrok. sadzba Zostáva splatiť
Spotrebný úver od banky 60 48,60 12,5 % 2 200
Nebanková pôžička 48 75,20 21,0 % 1 600
Tovar na splátky 24 34,00 18,0 % 460
157,80 3 260

 

Zníženie mesačnej splátky konsolidáciu: nakoľko nebankové pôžičky, splátkový predaj a kreditné karty sú vysoko úročené, každé zníženie úrokovej sadzby je vítané. Ak pri konsolidačnej pôžičke počítame pri danom príklade s 13 % úrokovou sadzbou a 13,77 % RPMN potom:

Konsolidačná pôžička = 3 260, splatnosť 60 mesiacov, výška mesačnej splátky = 74,18 a celková cena za pôžičku = 4 450,80. Ak chceme splácať len 48 mesiacov, výška mesačnej splátky = 87,46 a celková cena pôžičky = 4 198,08.

Zníženie mesačnej splátky a získanie ďalších prostriedkov:

Konsolidačná pôžička = 5 000, úrok 13 %, splatnosť 60 mesiacov, mesačná splátka = 113,77, celková cena pôžičky = 6 826,20. Ak splácame kratšiu dobu napr. 48 mesiacov, mesačná splátka = 134,14 a celková cena pôžičky = 6 438,72. To znamená, že konsolidačnou pôžičkou môžeme získať voľné peniaze v sume 1 740 a mesačne ušetríme na splátkach 44,03 resp. 23,66.

Pri výbere konsolidačnej pôžičky je vhodné myslieť aj na to, že vždy platí „niečo za niečo“ takže ak chceme znížiť splátky, okrem zníženia úroku, o ktorom sa dohodneme s inštitúciou, kde konsolidáciu robíme, je potrebné brať do úvahy dlhšiu dobou splatnosti a celkovú cenu za pôžičku.


Čo je konsolidácia pôžičiek?
5 (100%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia