Cestovné poistenie aj k účtu a platobnej karte


V dnešnej dobe už nie ničím neobvyklým cestovať „aj na druhú stranu zemegule“. Ľudia cestujú nielen počas dovolenkových mesiacov za účelom oddychu alebo  poznávania nových krajín, ale úplne bežné je tiež cestovanie za prácou, jazykový pobyt v zahraničí či služobná cesta. Cieľové miesta, dopravné prostriedky aj účel cesty sú rôzne, no všetkých cestovateľov spája možnosť výskytu nečakaných, nepredvídateľných situácií a udalostí.

Nejde pritom len o hrozby rôznych pobláznených indivíduí, ale aj o celkom „bežné“ nepríjemnosti typu: náhle ochorenie, dopravná nehoda, poškodenie batožiny, strata dokladov či finančných prostriedkov. V tej chvíli určite každý ocení ak má pomoc „po ruke“, má k dispozícii prostriedky pre riešenie vzniknutého problému. Vhodným partnerom tu môže byť cestovné poistenie. Ako napovedá názov, väčšinou je tento produkt spájaný so subjektami, ktoré sa primárne orientujú na poisťovníctvo, poistenie rôzneho druhu, ale nie vždy je nutné zjednávať poistenie len v takýchto spoločnostiach.

Cestovné poistenie si možno zjednať aj vo vlastnej banke

Viaceré bankové inštitúcie, ktoré pôsobia na slovenskom finančnom trhu majú vo svojom portfóliu aj doplnkovú službu – cestovné poistenie k bežnému účtu resp. k vydaným platobným kartám. Cenové relácie poistenia aj výška krytia prípadných nákladov je rôzna, dĺžka poistenia môže byť jednorázová alebo celoročná a možno si tiež vybrať poistenie s obmedzením pôsobnosti na Slovensku alebo platné aj pre zahraničné cesty. Vo všeobecnosti:

 • cestovné poistenie k bankovému produktu môže získať klient, fyzická osoba nad 18 rokov, horná hranica veku variabilná , 65 – 80 rokov
 • podmienkou je obvykle využívanie bankového účtu a platobnej karty
 • základné poistenie do zahraničia zvyčajne zahrňuje poistenie liečebných nákladov, zodpovednosti za spôsobenú škodu, stratu batožiny, asistenčné služby …a to počas nepretržitého trvania jednej cesty  v dĺžke 60 resp. 90 dní
 • cestovné poistenie zjednáva banka, jedná sa však o spoluprácu so špecializovanými poisťovacími subjektami napr. Kooperativa, Generali, Union poisťovňa…, takže podrobné zmluvné podmienky možno nájsť aj na internetových stránkach príslušných poisťovní.

Kde, čo a za koľko?

Každá banka spolupracuje so „svojou“ poisťovňou, ponúka jej poistný produkt a pre porovnanie sú nižšie uvedené základné informácie o cestovnom poistení (CP) z niektorých bankových subjektov.

SLSP – CP k debetným platobným kartám:

 • ročný poplatok CP k platobnej karte začína od 15 € a kryje výdavky spojené s liečebnými nákladmi v zahraničí, straty batožiny aj asistenčné služby
 • výška poistného krytia závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa poistenie zjednáva (VISA, Maestro, MasterCard)
 • pre max 60 resp. 90 dňovú zahraničnú cestu je poistná suma do výšky 100 000 €
 • poistenie trvá počas doby platnosti zmluvy, na základe ktorej bola vydaná platobná karta (platnosť PK zvyčajne 3 roky) a to aj v prípade blokácie karty z dôvodu straty alebo odcudzenia
 • banka ponúka aj bežné CP bez nutnosti byť držiteľom debetnej platobnej karty, stačí aktívny prístup do internet bankingu banky.
V dnešnej dobe už nie ničím neobvyklým cestovať „aj na druhú stranu zemegule“. Ľudia cestujú nielen počas dovolenkových mesiacov za účelom oddychu alebo  poznávania nových krajín, ale úplne bežné je tiež cestovanie za prácou, jazykový pobyt v zahraničí či služobná cesta

V dnešnej dobe už nie ničím neobvyklým cestovať „aj na druhú stranu zemegule“. Ľudia cestujú nielen počas dovolenkových mesiacov za účelom oddychu alebo  poznávania nových krajín, ale úplne bežné je tiež cestovanie za prácou, jazykový pobyt v zahraničí či služobná cesta

ČSOB – CP k účtu Extra Pohoda

 • variant poistenia Standard dostane klient bez poplatku
 • cestovné poistenie platí celosvetovo, obsahuje úhradu liečebných nákladov do výšky 150 000 €, poistenie za spôsobenú škodu 15 000 €, stratu batožiny… a v tomto balíku je aj poistenie zásahu Horskej služby v SR do výšky 10 000 €
 • výška ročného poistenia pre jednu osobu závisí od typu poistného produktu a činí od 18 €, 30 € až do 111 €
 • poistenie platí pre max dobu nepretržitej cesty do zahraničia v dĺžke 60 alebo 90 dní.

VÚB – CP k účtu

 • banka má v ponuke viac variant poistenia, v závislosti od frekvencie ciest napr. príležitostné cestovanie s tarifou podľa počtu dní, časté cestovanie s ročnou tarifou aj špecifické poistenie do slovenských hôr
 • ceny ročného poistenia do zahraničia sa pohybujú v intervale 21,40 € – 30,30 € – 68,44 €  pre jednotlivca alebo ako rodinné poistenie
 • okrem základného poistenia je možné zakúpenie doplnkov, podľa individuálnych potrieb klienta (poistenie storna zájazdu, technická pomoc k autu a pod.).

Tatra banka – CP pre držiteľov platobných kariet

 • poistenie pre klientov TB zahrňuje komplexný balík služieb, okrem bežných rizík aj poistenie pre prípad meškania odletu a asistenčné služby bez obmedzenia limitu
 • poistné krytie do 250 000 €
 • platnosť produktu pre neobmedzený počet vycestovaní za rok (jedna cesta s trvaním max 45 dní)
 • poistenie možno zjednať na dobu neurčitú, vybrať si z troch variantov, pričom cena ročného cestovného poistenia je 19,58 € – 29,54 € – 57,76 €
 • poistenie platí na celom svete, s výnimkou krajiny trvalého pobytu poisteného.

mBank – CP k debetným aj kreditným platobným kartám

 • cena poistenia od 1,40 € mesačne do 2,70 € mesačne, pričom si možno vybrať osobné alebo rodinné poistenie
 • suma poistného krytia je dohodnutá individuálne podľa potrieb klienta, napr. liečebné náklady možno poistiť do 33 200 €, stratu batožiny na 650 €, poistenie za spôsobenú škodu do 16 600 €
 • počet ciest do zahraničia nie je obmedzený
 • poistenie platí počas celej doby platnosti karty, jeho aktivácia je rýchla, online cez internet banking, zjednáva sa k mKontu (debetná karta) alebo k mKreditke (kreditná karta).

Cestovné poistenie je produkt, ktorý ponúka množstvo rôznych subjektov, právnické aj fyzické osoby, možno si ho zjednať online z pohodlia domova, ale tiež pri osobnej návšteve banky či poisťovne. Každý záujemca si môže vybrať poistenie podľa vlastných predstáv a potrieb, no určite sa oplatí vopred zvažovať, porovnávať možnosti produktu, pozrieť si obchodné podmienky a až potom uzatvoriť zmluvu, ktorá v prípade poistnej udalosti naozaj pomôže.


Cestovné poistenie aj k účtu a platobnej karte

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *