Nezaradené

Budú naše platy naďalej rásť?

Našej ekonomike sa ešte v nedávnom období darilo, práce bolo dosť, firmy prosperovali aj naše príjmy rástli. Boli sme zvyknutí na každoročné zvyšovanie platov,  minimálna mzda skokovo rástla, no dobré časy sa pre väčšinu zamestnávateľov a teda aj zamestnancov momentálne skončili – verme, že len na krátku dobu…

Budú naše platy naďalej rásť?

Banky umožnia odklad splátok úverových produktov

Dopad prebiehajúcej pandémie na financie je veľký, pocítili sme ho všetci, jednotlivé skupiny obyvateľstva aj odvetvia hospodárstva. Už podľa prvých realizovaných prieskumov je zrejmé, že finančná situácia domácností sa zhoršuje. Výsledky agentúry Ipsos vykazujú až 68 % zhoršenie v prípade SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci), ale tiež 57 % prepad finančných príjmov v rodinách s menšími deťmi. Viac ako polovica respondentov sa obáva tiež ďalšej hrozby – straty zamestnania. Mnoho jednotlivcov, ale aj malých firiem spláca rôzne úvery, často sú to nemalé mesačné sumy súvisiace hlavne s hypotekárnymi alebo spotrebiteľskými úvermi. Do pomoci na zmierňovanie pandemických následkov sa zapojili aj banky, pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.

Banky umožnia odklad splátok úverových produktov

Mzda

Naše platy

Začal sa nový rok a niektorých už potešil pohľad na výplatnú pásku resp. skôr na výpis z účtu, na ktorý prišla prvá tohto ročná výplata. Štatistický úrad síce zatiaľ nevydal informáciu o celkovej priemernej hrubej mesačnej mzde za rok 2016, ale podľa priebežného zisťovania dosiahla  v SR za 3. štvrťrok 2016 úroveň 889 €. Hneď však aj malé vysvetlenie.

Naše platy
4 (80%) 2

Refundácia mzdy

Tento článok sa na prvý pohľad trochu „vymyká“ z oblasti, ktorej sa tento finančný portál v prevažnej miere venuje, ale ako príspevok k zvyšovaniu všeobecnej finančnej gramotnosti možno zaujme. Refundácia mzdy je totiž pojem, s ktorým sa hlavne v súčasnosti možno v pracovnej oblasti bežne stretnúť, ale vieme čo to vlastne je a kedy sa používa?

Refundácia mzdy

Nahradí mobilný telefón peňaženku?

Určite nie „hneď zajtra“, pretože v súčasnosti predstavuje klasická peňaženka naplnená eurami pre väčšinu ľudí finančnú istotu pri platbách za služby aj pri úhrade nakúpeného tovaru. Nie všade totiž možno platiť cez POS terminály alebo využiť mobilnú aplikáciu v telefóne. Bezkontaktné mobilné platby si však rozširujú rady svojich fanúšikov a majú teda aj predpoklad nasledovať svojho úspešného predchodcu internet banking, ktorý už patrí k bežným formám platieb.

Nahradí mobilný telefón peňaženku?
5 (100%) 1