Konsolidácia

Preneste si pôžičku k nám

Táto veta či výzva patrí aj v súčasnosti v oblasti marketingovej politiky bankových subjektov medzi tie preferované. Veď každý chce zvyšovať svoj zisk, upevňovať si postavenie na finančnom trhu , zväčšovať počet svojich klientov a to možno aj tak, že ich „odláka“ z inej inštitúcie. Nemusí pritom ísť len o konkurenčnú bankovú inštitúciu, ale aj nebankovú spoločnosť. Na prvý pohľad by sa potom mohlo zdať, že v tomto súperení je jasný víťaz – klient, ktorý získa výhodnejšie podmienky pôžičky a ušetrí. V praxi by to tak naozaj malo byť a často aj je, no ani banka predsa nemôže byť v tomto procese stratová, takže si skúsme refinancovanie trochu ozrejmiť.

Preneste si pôžičku k nám
4 (80%) 1

Čo je konsolidácia pôžičiek?

Človek, ktorý v dnešnej dobe nepotrebuje žiadnu pôžičku a nemusí nič splácať patrí naozaj k tým šťastnejším. Je to samozrejme o každom z nás ako zabezpečujeme svoje potreby, niektorí to dokážu z vlastných zdrojov, iní potrebujú tie externé. V tom druhom prípade sa potom môže ľahko stať, že ich máme viacero druhov, typov a ešte aj od viacerých subjektov.

Čo je konsolidácia pôžičiek?
5 (100%) 1