Informácie

Dostali ste výpis bankových poplatkov?

V bežnom živote sa stretávame s množstvom rôznych poplatkov – poštové, súdne, notárske, colné, zdravotnícke, školské … a samozrejme aj bankové poplatky. Ich výška býva často diskutovanou témou, veď na takýto „odliv“ našich peňazí sme dosť citliví a tí, ktorí majú záujem o racionálnejšie spravovanie svojich osobných financií si možno aj rozanalyzujú ročný výpis bankových poplatkov. Tento typ informácií zasielajú banky svojim klientom po prvý krát, takže je možno vhodné ozrejmiť čo je jeho obsahom a komu bude doručený.

Dostali ste výpis bankových poplatkov?

Sporiť či investovať?

Pre niektorých ľudí sa príchod nového roka spája aj s príchodom nových predsavzatí. Oblasti, v ktorých by sme sa chceli zlepšiť, byť úspešnejší, aktívnejší, je určite viacero a obvykle k nim patrí aj oblasť osobných financií. Každého predsa poteší nárast vlastných finančných prostriedkov, ktoré možno následne príjemne použiť a využiť. Jednou z možností ako si to zabezpečiť môže byť zhodnotenie voľných peňazí, ktoré máme k dispozícii. Ako to však zrealizovať, aby sme dosiahli zisk a na sporení či investovaní skôr neprerobili? Znie to síce nelichotivo, no pri súčasnej „výške“ úrokov na sporiacich produktoch je to žiaľ reálna možnosť. Investovanie umožňuje aj vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, no má tiež svoje pre a proti, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Sporiť či investovať?

Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?

Mladomanželské pôžičky sa vrátili na finančný trh len nedávno, v júli tohto roka, no už ich čakajú zmeny. V tomto prípade to však ani veľmi neprekvapuje, pretože podľa údajov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je ich garantom, o túto formu pôžičky zatiaľ požiadalo len 43 mladých ľudí a žiadaná suma predstavuje niečo nad 1 mil. eur. Fond má však vyčlenených na mladomanželské pôžičky 15 mil. eur, takže prehodnotenie podmienok pre ich poskytovanie je resp. bolo viac než žiadúce.

Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?

Dôchodky sa v budúcom roku zmenia

Novela č.105/2019 Z.z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Obsahuje viacero zmien týkajúcich sa napr. určenia novej sumy dôchodkov, nároku na vyrovnávací príspevok a podobne. Väčšinu poberateľov dôchodkových dávok však zaujíma hlavne valorizácia dôchodku, zmeny týkajúce sa minimálneho dôchodku alebo výška rôznych úľav, ktoré môžu od budúceho roku využívať.

Dôchodky sa v budúcom roku zmenia

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?

V bankovom sektore je už dlhšie realitou fakt, že klesajú úrokové sadzby na úverových produktoch aj na vkladových produktoch. Mínusové úroky na vkladoch sa však u nás ešte neprejavili, no zahraničné banky ich už zaviedli (napríklad Dánsko ich má už sedem rokov), banky na Slovensku ich zatiaľ iba zvažujú.

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?
4 (80%) 1

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Blížia sa parlamentné voľby a zástupcovia jednotlivých politických strán a zoskupení sa predbiehajú resp. predbiehali v podávaní návrhov „ pre dobro ľudí“. Od budúceho roku by tak mali nadobudnúť účinnosť viaceré zmeny, napríklad: zníženie sadzby dane pre niektoré spoločnosti  a živnostníkov, zvýšenie nezdaniteľnej položky základu dane daňovníka, úprava výšky povinného platenia preddavkov na daň z príjmov, nižšia sadzba DPH na vybrané potraviny a pre printové médiá… Úpravy sa teda dotknú širokého spektra obyvateľov, ale aj samospráv a podnikateľskej sféry.  Ich zavedenie do praxe však niektorých poteší viac, iných menej.

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Využívate mobil aj na platenie?

O Slovákoch sa občas hovorí, že sú v niektorých životných oblastiach dosť konzervatívni, no určite to neplatí v oblasti používania a využívania mobilných telefónov. Mnohí totiž už majú vo svojich smartfónoch  „svoju banku aj svoju peňaženku“. Napriek tomu, že napríklad bezkontaktné platby mobilom cez Google Pay k nám prišli len vo februári minulého roku, banky evidujú už niekoľko tisíc klientov, ktorí využívajú pri platbách mobilné platformy.

Využívate mobil aj na platenie?

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje

V súčasnosti už väčšina ľudí považuje za celkom bežnú vec zabezpečiť si poistenie úverových produktov, dovolenky, cestovania či nehnuteľností. Rastie aj počet životných poistiek a komerčné poisťovne na tento trend musia reagovať a aj reagujú. Podľa prieskumu, ktorý si nedávno dala vypracovať poisťovňa Groupama totiž ľudia zároveň od poisťovní očakávajú hlavne rýchle poistné plnenie, odborné služby, seriózny zmluvný vzťah, ale aj využitie inovačných a moderných technológií súvisiacich s poistným produktom a procesom poistenia.

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje

Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy

Ako je už viac rokov v našom štáte zvykom, letné obdobie prináša okrem dovoleniek aj súboj o výšku budúcoročnej minimálnej mzdy. Zatiaľ to vyzerá tak, že k dohode zainteresovaných strán ako obvykle nedôjde, takže posledné slovo bude mať výkonná moc a výška minimálnej mzdy bude zas stanovená nariadením vlády.

Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy
5 (100%) 1

Bankovanie s 365. bank

365. bank je síce odštepným závodom Poštovej banky, no zároveň je to plne mobilná banka s inteligentným bankovníctvom. Štylizuje sa tiež ako banka pre dnešných ľudí, bez pobočiek, s mobilnou aplikáciou, s účtom aj kartou zadarmo.

Ako sa stať jej klientom?

V podstate jednoducho a rýchlo, no samozrejme treba splniť určité podmienky a okrem mobilu mať aj určitú digitálnu gramotnosť, no a hodí sa aj gramotnosť finančná. Obidve tieto zručnosti totiž určite prispejú k príjemnejšiemu mobilnému bankovaniu. Na založenie bezplatného účtu je potrebné stiahnutie aplikácie 365.bank do svojho mobilu s Androidom alebo iOS a po jej otvorení si najprv „užívať“ neformálnu komunikáciu, ktorá klienta dovedie až ku konečnej realizácii t.j. k založeniu bankového účtu rýchlo, pohodlne, bez papierovania a zdĺhavej administrácie.

Príjemným bonusom je aj to, že:

  • na prihlásenie sa do účtu nie je nutné pamätať si zložitý alfanumerický kód, ale možno si  na identifikáciu vybrať tvárovú biometriu, otlačok prsta alebo využiť špeciálny PIE kód t.j. kód vyskladaný z emoji obrázkov.
  • založenie a vedenie účtu je pre fyzické osoby bezplatné, podobne zadarmo sú prakticky všetky bežné bankové transakcie – spracovanie príkazov na úhradu, inkasá, prijaté platby, elektronický mesačný výpis z účtu, nastavenie finančných limitov…
  • platobná karta Master Card Standard má vertikálny „otočený“ vzhľad, no hlavne si ju možno v prípade potreby priamo cez appku zdarma zablokovať aj odblokovať a hotovosť vyberať bez poplatku nielen z bankomatov Poštovej banky, ale aj z POS terminálov na každej pošte.
  • k  osobnému účtu je možné zriadiť aj podúčty Sporenie a Syslenie.

Pre objektívnosť je však vhodné podotknúť, že ani mobilná banka nedáva všetko bezplatne. Spoplatnené je napr.  znovu vydanie platobnej karty, nový PIN kód, papierové potvrdenie o zostatku na účte aj výbery hotovosti z bankomatov inej ako Poštovej banky. Napriek tomu ide o výrazne menej poplatkov v porovnaní s tým, čo všetko spoplatňujú iné  banky.

Okrem založenia účtu si cez appku možno financie aj požičať a šetriť

Získať úver alebo si zriadiť sporenie možno síce zrealizovať aj cez internet banking v bežných bankách, no väčšinou je k tomu potrebný PC, notebook alebo aspoň tablet a tu postačí len mobil. Aplikácia 365. bank v prípade záujmu o pôžičku alebo sporenie nasmeruje klienta k zriadeniu zvoleného produktu jednoduchou, individuálnou, mobilnou komunikáciou, takže uvádzanie presného popisu postupu by bolo asi neúčelné a tak uvedieme len niekoľko všeobecných informácií o ponúkaných pôžičkách a šetriacich produktoch.

Pôžička:

Pozitívnym zistením je hlavne výška úrokovej sadzby 5 % p.a. pre všetkých klientov. Podľa informácií zverejnených na https://365.bank/pozicka/ je v prípade pôžičky 6 000 €, s dobou splatnosti 96 mesiacov, RPMN 5,20 % a celková odplata za pôžičku 7 317 €. Požičať si možno aj menej, už od 300 €, vybavenie je rýchle, no žiadateľ musí mať v banke zriadený účet a zároveň uspieť vo videohovore.

Sporenie – syslenie:

Okrem ponuky pôžičky má mobilná banka v ponuke aj šetriaci produkt. Je to netradičná forma sporenia nazvaná syslenie. Možno si vybrať sporenie formou bezcentového účtu alebo zaokrúhľovania platieb kartou. V prvom prípade všetky prichádzajúce centy odchádzajú na sporenie a v druhom prípade si klient zvolí zaokrúhľovanie svojich platieb na 1, 5, 10 eur a rozdiel odchádza na sporenie. Vzniknutý sporiaci účet má do sumy 1 500 € úrokovú sadzbu 3,65 % p. a.

Mobilná banka s potenciálom rastu

365.bank je v ostrej prevádzke necelý rok a v súčasnosti má viac než 11 tisíc klientov. Podľa vyjadrenia jej manažmentu by ich do piatich rokov chceli mať 200 tisíc. Smelé predsavzatie, ktoré sa však javí ako celkom reálne, veď popularita mobilného bankovníctva rastie aj banka rozširuje svoje portfólio produktov – najnovšie nasadila možnosť platenia s Apple Pay. Klientom tiež financie nielen spravuje, ale im aj pri ich správe poradí, čo je v dnešnej dobe tiež vhodnou službou.

Bankovanie s 365. bank