Informácie

Zrážky zo mzdy pri výkone exekučného príkazu

Na Slovensku v súčasnosti prebieha viac než 3 milióny exekúcií. Uhradenie svojich pohľadávok si takto vymáhajú poisťovne – sociálna, zdravotné, komerčné, mobilní operátori, ale aj podnikateľské subjekty, ktorým neboli uhradené sumy za  dodané tovary či služby a v neposlednom rade tiež banky a nebankové spoločnosti, ktoré chcú späť požičané peniaze.

Zrážky zo mzdy pri výkone exekučného príkazu
5 (100%) 1

Cestovné poistenie aj k účtu a platobnej karte

V dnešnej dobe už nie ničím neobvyklým cestovať „aj na druhú stranu zemegule“. Ľudia cestujú nielen počas dovolenkových mesiacov za účelom oddychu alebo  poznávania nových krajín, ale úplne bežné je tiež cestovanie za prácou, jazykový pobyt v zahraničí či služobná cesta. Cieľové miesta, dopravné prostriedky aj účel cesty sú rôzne, no všetkých cestovateľov spája možnosť výskytu nečakaných, nepredvídateľných situácií a udalostí.

Cestovné poistenie aj k účtu a platobnej karte

Ako pokračuje „boom“ osobného bankrotu?

Dostať sa do dlhovej pasce alebo nasadnúť na kolotoč dlhov, to sa môže stať väčšine z nás. Príčiny prečo sa tak stalo môžu byť a aj sú rôzne, no vyriešenie takto vzniknutých problémov je často jediné – oddlžiť sa a začať znovu. Bez dlhov, no hlavne zodpovednejšie pri spravovaní svojich financií. Na prvý pohľad racionálna úvaha, no tá sa nezrealizuje „sama od seba“. Potrebná je sebareflexia dlžníka, záujem riešiť existujúce finančné problémy a následne využiť možnosti, ktoré sú v tomto smere ponúkané. Pri ponukách je potrebné poznamenať, že štát v tomto smere podnikol ústretové kroky a prijatím legislatívnych zmien umožnil prístup k osobnému bankrotu veľkej skupine dlžníkov.

Ako pokračuje „boom“ osobného bankrotu?
5 (100%) 1

Osobný bankrot

Naša ekonomika je síce v dobrej kondícii, nezamestnanosť je na slovenské pomery tiež na celkom solídnej úrovni, niekde už dokonca nastal problém s obsadením voľných pracovných pozícií, platy rastú aj celková kúpna sila obyvateľov rastie, ale rastie aj zadĺženosť ľudí. Niektorých zlákali rekordne nízke úrokové sadzby na hypotekárnych či spotrebiteľských úveroch, niektorí si len tak „žijú nad pomery“ a odtiaľ už môže byť celkom blízko k pádu do dlhovej pasce. Neustriehnuť si svoje osobné saldo, príjmy a výdavky je ľahké, no uhrádzať všetky svoje záväzky môže byť aj ťažké a ak sa už naplno roztočí dlhový kolotoč, možností ako z neho vystúpiť je zvyčajne málo, no existujú. Treba však čo najrýchlejšie konať, nečakať, že sa to vyrieši samé od seba, pretože ak začne konať exekútor, ten je často rýchly a exekučný proces prináša pre dlžníka len ďalšie problémy. Jednou z možností ako vzniknutú situáciu s dlhmi riešiť môže byť využitie inštitútu osobného bankrotu.

Osobný bankrot
5 (100%) 2

Pohľadávka z pozície veriteľa a z pozície dlžníka

Na začiatok to bude pre niekoho možno konštatovanie, pre niekoho fráza, no vo všeobecnosti často platí, že ľahšie je požičať si, ťažšie je to vrátiť.

Pohľadávka z pozície veriteľa a z pozície dlžníka
5 (100%) 1

Ako možno kúpiť nehnuteľnosť lacnejšie?

Túto otázku si kladie asi viacero záujemcov o vlastné bývanie a možno aj preto, že už nejakú dobu ceny nehnuteľností na Slovensku rastú, rastú, rastú… Podľa štatistických údajov NBS vzrástla priemerná cena bývania o 6 % nad hodnotu dlhodobého priemeru a má rásť aj do konca roka. V súčasnosti tak jeden štvorcový meter bývania stojí približne 1 295 €, pričom samozrejme existujú regionálne rozdiely.  Tento stav má na svedomí jednak pretrvávajúci „hypotekárny boom“, veď koncom septembra 2016 prekročil počet zmlúv na hypotekárne úvery hranicu 200 000, ale aj iné faktory ako je rast ekonomiky, zvyšovanie platov či stále veľký záujem Slovákov o bývanie vo vlastnom dome či byte.

Ako možno kúpiť nehnuteľnosť lacnejšie?

Zablokovaný účet a ako to možno riešiť

Niektorým finančným „zábudlivcom“ sa už možno stalo, že chceli zaplatiť svojou kreditnou kartou a dočkali sa len zamietnutia platby alebo si otvorili svoj internet banking a tam „svietil“ oznam o zadržanej čiastke, prípadne nebolo možné s účtom akokoľvek disponovať. Zvyčajne je to výsledkom exekučného príkazu na základe neuhradenej platby (odvody do poisťovní, daňové nedoplatky, nesplácanie úveru, neuhradenie faktúr za služby mobilných operátorov…). Nakoľko takáto situácia nie je v dnešnej dobe ojedinelá a aj keď neexistuje jednoznačný a pre každého vhodný návod ako to riešiť, možno nasledujúce informácie pomôžu pri náprave tohto nepríjemného problému. Veď zistiť, že máme zablokovaný účet, na ktorom máme všetky finančné  prostriedky určené k bežnému životu, to je naozaj nezávideniahodný stres.

Zablokovaný účet a ako to možno riešiť
5 (100%) 2

Podvodné pôžičky po telefóne

Na Slovensku sa v poslednom období dosť hovorilo a písalo o praktikách známej poisťovne, ktorá iba na základe telefonického kontaktu a bez toho, aby s niekým uzatvorila písomnú zmluvu zasielala inkasné príkazy, ktorými majú telefonicky oslovení ľudia platiť za poistenie.

Podvodné pôžičky po telefóne

Refundácia mzdy

Tento článok sa na prvý pohľad trochu „vymyká“ z oblasti, ktorej sa tento finančný portál v prevažnej miere venuje, ale ako príspevok k zvyšovaniu všeobecnej finančnej gramotnosti možno zaujme. Refundácia mzdy je totiž pojem, s ktorým sa hlavne v súčasnosti možno v pracovnej oblasti bežne stretnúť, ale vieme čo to vlastne je a kedy sa používa?

Refundácia mzdy

Zriadiť si poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi možno považovať za „divný“ nápad?

Z hľadiska určitých ľudí a ich profesií možno áno, no ak sa napr. niekomu podarilo vlastnou vinou  rozbiť služobné auto alebo svojou nepozornosťou znehodnotiť v sklade výrobky určené na predaj, tak jeho odpoveď bude asi iná. Nikto nie je dokonalý a aj pri najväčšej opatrnosti môže dôjsť k škode, ktorú môže zamestnávateľ od pracovníka následne vymáhať.

Zriadiť si poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi možno považovať za „divný“ nápad?