Informácie

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?

V bankovom sektore je už dlhšie realitou fakt, že klesajú úrokové sadzby na úverových produktoch aj na vkladových produktoch. Mínusové úroky na vkladoch sa však u nás ešte neprejavili, no zahraničné banky ich už zaviedli (napríklad Dánsko ich má už sedem rokov), banky na Slovensku ich zatiaľ iba zvažujú.

Budeme bankám platiť aj za vlastné úspory?
4 (80%) 1

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Blížia sa parlamentné voľby a zástupcovia jednotlivých politických strán a zoskupení sa predbiehajú resp. predbiehali v podávaní návrhov „ pre dobro ľudí“. Od budúceho roku by tak mali nadobudnúť účinnosť viaceré zmeny, napríklad: zníženie sadzby dane pre niektoré spoločnosti  a živnostníkov, zvýšenie nezdaniteľnej položky základu dane daňovníka, úprava výšky povinného platenia preddavkov na daň z príjmov, nižšia sadzba DPH na vybrané potraviny a pre printové médiá… Úpravy sa teda dotknú širokého spektra obyvateľov, ale aj samospráv a podnikateľskej sféry.  Ich zavedenie do praxe však niektorých poteší viac, iných menej.

Nezdaniteľná časť základu dane bude vyššia

Využívate mobil aj na platenie?

O Slovákoch sa občas hovorí, že sú v niektorých životných oblastiach dosť konzervatívni, no určite to neplatí v oblasti používania a využívania mobilných telefónov. Mnohí totiž už majú vo svojich smartfónoch  „svoju banku aj svoju peňaženku“. Napriek tomu, že napríklad bezkontaktné platby mobilom cez Google Pay k nám prišli len vo februári minulého roku, banky evidujú už niekoľko tisíc klientov, ktorí využívajú pri platbách mobilné platformy.

Využívate mobil aj na platenie?

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje

V súčasnosti už väčšina ľudí považuje za celkom bežnú vec zabezpečiť si poistenie úverových produktov, dovolenky, cestovania či nehnuteľností. Rastie aj počet životných poistiek a komerčné poisťovne na tento trend musia reagovať a aj reagujú. Podľa prieskumu, ktorý si nedávno dala vypracovať poisťovňa Groupama totiž ľudia zároveň od poisťovní očakávajú hlavne rýchle poistné plnenie, odborné služby, seriózny zmluvný vzťah, ale aj využitie inovačných a moderných technológií súvisiacich s poistným produktom a procesom poistenia.

Konkurencia v oblasti komerčného poistenia sa rozširuje

Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy

Ako je už viac rokov v našom štáte zvykom, letné obdobie prináša okrem dovoleniek aj súboj o výšku budúcoročnej minimálnej mzdy. Zatiaľ to vyzerá tak, že k dohode zainteresovaných strán ako obvykle nedôjde, takže posledné slovo bude mať výkonná moc a výška minimálnej mzdy bude zas stanovená nariadením vlády.

Každoročný  zápas o výšku minimálnej mzdy
5 (100%) 1

Bankovanie s 365. bank

365. bank je síce odštepným závodom Poštovej banky, no zároveň je to plne mobilná banka s inteligentným bankovníctvom. Štylizuje sa tiež ako banka pre dnešných ľudí, bez pobočiek, s mobilnou aplikáciou, s účtom aj kartou zadarmo.

Ako sa stať jej klientom?

V podstate jednoducho a rýchlo, no samozrejme treba splniť určité podmienky a okrem mobilu mať aj určitú digitálnu gramotnosť, no a hodí sa aj gramotnosť finančná. Obidve tieto zručnosti totiž určite prispejú k príjemnejšiemu mobilnému bankovaniu. Na založenie bezplatného účtu je potrebné stiahnutie aplikácie 365.bank do svojho mobilu s Androidom alebo iOS a po jej otvorení si najprv „užívať“ neformálnu komunikáciu, ktorá klienta dovedie až ku konečnej realizácii t.j. k založeniu bankového účtu rýchlo, pohodlne, bez papierovania a zdĺhavej administrácie.

Príjemným bonusom je aj to, že:

  • na prihlásenie sa do účtu nie je nutné pamätať si zložitý alfanumerický kód, ale možno si  na identifikáciu vybrať tvárovú biometriu, otlačok prsta alebo využiť špeciálny PIE kód t.j. kód vyskladaný z emoji obrázkov.
  • založenie a vedenie účtu je pre fyzické osoby bezplatné, podobne zadarmo sú prakticky všetky bežné bankové transakcie – spracovanie príkazov na úhradu, inkasá, prijaté platby, elektronický mesačný výpis z účtu, nastavenie finančných limitov…
  • platobná karta Master Card Standard má vertikálny „otočený“ vzhľad, no hlavne si ju možno v prípade potreby priamo cez appku zdarma zablokovať aj odblokovať a hotovosť vyberať bez poplatku nielen z bankomatov Poštovej banky, ale aj z POS terminálov na každej pošte.
  • k  osobnému účtu je možné zriadiť aj podúčty Sporenie a Syslenie.

Pre objektívnosť je však vhodné podotknúť, že ani mobilná banka nedáva všetko bezplatne. Spoplatnené je napr.  znovu vydanie platobnej karty, nový PIN kód, papierové potvrdenie o zostatku na účte aj výbery hotovosti z bankomatov inej ako Poštovej banky. Napriek tomu ide o výrazne menej poplatkov v porovnaní s tým, čo všetko spoplatňujú iné  banky.

Okrem založenia účtu si cez appku možno financie aj požičať a šetriť

Získať úver alebo si zriadiť sporenie možno síce zrealizovať aj cez internet banking v bežných bankách, no väčšinou je k tomu potrebný PC, notebook alebo aspoň tablet a tu postačí len mobil. Aplikácia 365. bank v prípade záujmu o pôžičku alebo sporenie nasmeruje klienta k zriadeniu zvoleného produktu jednoduchou, individuálnou, mobilnou komunikáciou, takže uvádzanie presného popisu postupu by bolo asi neúčelné a tak uvedieme len niekoľko všeobecných informácií o ponúkaných pôžičkách a šetriacich produktoch.

Pôžička:

Pozitívnym zistením je hlavne výška úrokovej sadzby 5 % p.a. pre všetkých klientov. Podľa informácií zverejnených na https://365.bank/pozicka/ je v prípade pôžičky 6 000 €, s dobou splatnosti 96 mesiacov, RPMN 5,20 % a celková odplata za pôžičku 7 317 €. Požičať si možno aj menej, už od 300 €, vybavenie je rýchle, no žiadateľ musí mať v banke zriadený účet a zároveň uspieť vo videohovore.

Sporenie – syslenie:

Okrem ponuky pôžičky má mobilná banka v ponuke aj šetriaci produkt. Je to netradičná forma sporenia nazvaná syslenie. Možno si vybrať sporenie formou bezcentového účtu alebo zaokrúhľovania platieb kartou. V prvom prípade všetky prichádzajúce centy odchádzajú na sporenie a v druhom prípade si klient zvolí zaokrúhľovanie svojich platieb na 1, 5, 10 eur a rozdiel odchádza na sporenie. Vzniknutý sporiaci účet má do sumy 1 500 € úrokovú sadzbu 3,65 % p. a.

Mobilná banka s potenciálom rastu

365.bank je v ostrej prevádzke necelý rok a v súčasnosti má viac než 11 tisíc klientov. Podľa vyjadrenia jej manažmentu by ich do piatich rokov chceli mať 200 tisíc. Smelé predsavzatie, ktoré sa však javí ako celkom reálne, veď popularita mobilného bankovníctva rastie aj banka rozširuje svoje portfólio produktov – najnovšie nasadila možnosť platenia s Apple Pay. Klientom tiež financie nielen spravuje, ale im aj pri ich správe poradí, čo je v dnešnej dobe tiež vhodnou službou.

Bankovanie s 365. bank

Obľúbenosť mobilného bankovníctva rastie

Mobilných telefónov je u nás „v obehu“ viac, než máme počet všetkých obyvateľov. Využívanie mobilu v rôznych oblastiach umožňuje efektnú aj efektívnu komunikáciu a oblasť spravovania osobných financií nie je v tomto smere  žiadnou výnimkou. Práve naopak, počet používateľov mobilného bankovníctva stále stúpa a banky prispôsobujú svoje mobilné aplikácie tak, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru ich .klientov.

Obľúbenosť mobilného bankovníctva rastie

Nové eurobankovky sú už v obehu

Už viac než 10 rokov je pre nás samozrejmosťou platenie eurom. Na Slovensku aj vo viacerých európskych krajinách používame známe eurobankovky. Väčšinou si na nich všímame nominálnu hodnotu, farbu a len veľmi zriedka skúmame ich vzhľad podrobnejšie. Európska centrálna banka (ECB) ich však priebežne inovuje a od 28. mája 2019 dala do obehu nové 100 € a 200 € bankovky.

Nové eurobankovky sú už v obehu

Možno si požičať aj bezúročne?

Úrok resp. výška úrokovej sadzby je často to prvé, čo si záujemcovia o pôžičku všímajú. Podľa slovníka bankových pojmov je úrok výnos pre tých, ktorí požičiavajú peniaze a úroková sadzba (miera) predstavuje cenu, ktorá sa platí za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Ide teda o dôležité veličiny, ktoré je potrebné pri výbere pôžičky vziať do úvahy, no netreba zabudnúť na RPMN. Ročná percentuálna miera nákladov má vyššiu vypovedaciu schopnosť, predstavuje celkové náklady spojené s pôžičkou alebo úverom a zahrňuje v sebe nielen výšku úrokovej sadzby, ale aj všetky poplatky súvisiace s pôžičkou.

Možno si požičať aj bezúročne?

Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody

O tom, prečo to tak je sa dlhodobo diskutuje a názory sa samozrejme rôznia. Inak sa na to pozerá fyzická osoba – živnostník, ktorý aj  bez ohľadu na to či má v mesiaci nejaký príjem musí odvody do sociálnej poisťovne včas a v správnej výške uhradiť , inak fyzická osoba so statusom zamestnanca a inak zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo štát. Podľa údajov, ktoré nedávno zverejnila Sociálna poisťovňa platilo v roku 2018 minimálne sociálne odvody 75,15 % SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb), čo predstavuje nárast o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. V tomto roku za mesiace január a február platilo minimálne poistné až 80,54 % živnostníkov.

Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody
5 (100%) 2