Exekúcie

Súdom nariadená exekúcia t.j. nútený výkon rozhodnutia, ak neboli dobrovoľne splatené záväzky, je pre každého dlžníka stav, ktorému by sa potreboval za každých okolností vyhnúť. Nie je predsa nič príjemné, ak človek príde o všetko, čo dlhé roky budoval a tvoril len preto, že sa dostal do finančných problémov so splácaním svojho záväzku. Bez ohľadu na to, že vo väčšine prípadov má sám na svojej nelichotivej situácii obvykle najväčší podiel. Nevyhnutné však je, ak je to len trochu možné, nedopustiť aby sa exekučné konanie spustilo. Určite je potrebné hľadať všetky možnosti a získať financie na vyplatenie dlhu alebo aspoň pokračovanie v jeho splácaní. Okrem mobilizácie prípadných vlastných zdrojov zvážiť aj pôžičku od rodiny, priateľov alebo aj od bankového či nebankového subjektu. Aj keď ďalšia pôžička na vyplatenie hroziacej exekúcie nie je ideálnym ani systémovým riešením, má svoje špecifiká a riziká, predbehnúť takýmto spôsobom exekútora môže byť vhodnou voľbou.

Exekúcia, exekučné konanie, exekučný poriadok

Exekúcia, exekučné konanie a exekučný poriadok. V súčasnosti na Slovensku tieto pojmy dosť rezonujú. Jednak preto, že nadobudla účinnosť nová novela Exekučného poriadku (EP) a aj preto, že exekučné konanie ohrozuje stále dosť veľkú skupinu obyvateľov.

Exekúcia, exekučné konanie, exekučný poriadok
4.7 (93.33%) 3

Oddĺženie fyzickej osoby

Keď sa človek dostane do kolotoča finančných problémov – nízky príjem a viaceré dlhy, pričom to nemusí byť len nesplácanie pôžičiek, leasingových splátok či rôznych úverových produktov, ale aj dlh na nájomnom, v poisťovniach, u mobilného operátora… je často ťažké dokázať z neho vystúpiť. Napriek tomu je dôležité urobiť kroky ako sa v čo najkratšom čase oddĺžiť, pretože každé oddialenie situáciu len zhoršuje. Podobne negatívne sa môže prejaviť riešenie spočívajúce v ďalšom požičaní si finančných prostriedkov aspoň na úhradu urgentných dlhov – všetko to vedie len k prehlbovaniu dlhovej špirály. Vhodnejšie je hľadať iné možnosti na uhradenie dlhov: pomoc rodiny, priateľov alebo sa obrátiť na špecializované firmy, ktoré sa týmto problémom venujú. V printových médiách a na internete je možno nájsť viacero takýchto subjektov.

Oddĺženie fyzickej osoby
4 (80%) 1

Exekúcia a ako sa brániť voči exekučnému konaniu

Už len samotný titulok môže vyvolať u ľudí nepríjemné pocity a čo potom, keď sa nás to naozaj dotýka? Určite však nepomôže len meditovať o probléme, ale hlavne podniknúť kroky na jej odvrátenie alebo vyriešenie. Vždy sa však lepšie rieši taký problém, ktorému rozumieme. Exekučné konanie je legislatívne upravené zákonom, takže na začiatok sa asi hodí vysvetlenie základných pojmov.

Exekúcia a ako sa brániť voči exekučnému konaniu
4 (80%) 1

Pôžička na vyplatenie exekúcie

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia, ku ktorému dochádza vtedy, ak neboli dobrovoľne splatené záväzky. Exekučné konanie je priebeh exekúcie, má niekoľko fáz (doručenie podnetu k exekúcii, vydanie exekučného titulu, upovedomenie dlžníka o začatí konania, exekučný príkaz) a exekúcia môže byť vykonaná peňažným plnením alebo nepeňažným povinným plnením.

Pôžička na vyplatenie exekúcie
5 (100%) 1