Aktuality

Úvery v slovenských domácnostiach

Národná banka Slovenska zverejnila na svojej internetovej stránke zaujímavé výsledky zisťovania vplyvu úverov na celkové bohatstvo slovenských domácností. Zo štúdie je zrejmé, že nehypotekárne úvery (spotrebiteľské úvery, prečerpanie účtu, nedoplatky na kreditných kartách, rôzne typy pôžičiek a nákupov na splátky, leasing) majú negatívny dopad na čisté bohatstvo domácností aj ich finančnú situáciu, ale vplyv hypotekárnych úverov je neutrálny. Na vysvetlenie: Celkové čisté bohatstvo = rozdiel všetkých aktív a pasív domácnosti, finančné čisté bohatstvo = celkové finančné aktíva domácnosti t.j. vklady v bankách, podielové fondy, akcie… mínus nehypotekárne úvery.

Úvery v slovenských domácnostiach
4 (80%) 1

Vedenie bankového účtu zdarma?

Bankové poplatky za vedenie účtu sú v rôznej výške a dlho sa hovorí o tom, že každá banková inštitúcia by mala ponúkať aj bankový účet bez poplatkov. Znie to pekne, ale realita je taká, že väčšina bánk takýto produkt vo svojom portfóliu síce má, no pre vedenie účtu bez poplatkov je zvyčajne potrebné predsa len splniť určité podmienky. Tak napríklad:

Vedenie bankového účtu zdarma?

Niektoré banky na Slovensku vykázali v tomto roku výrazné zvýšenie čistého zisku

Hlavne veľkým bankám na Slovensku sa v tomto roku na finančnom trhu darí. Podľa zverejnených údajov dosiahla Tatra banka za 1.polrok 2015 čistý zisk 71,3 mil €, čo je v porovnaní s minulým obdobím nárast o 36,5 %. Na tento výsledok mali podľa vyjadrenia banky najväčší vplyv: nárast čistého výnosu z úrokov, poplatkov a provízií a pokles všeobecných administratívnych nákladov banky.

Niektoré banky na Slovensku vykázali v tomto roku výrazné zvýšenie čistého zisku
5 (100%) 1

Záujem Slovákov o úvery cez internet sa zvyšuje

Podľa informácii z bankových inštitúcií stúpa na Slovensku počet žiadateľov o úver, ktorí zasielajú svoje žiadosti on-line spôsobom cez internet.

Sberbank Slovensko napríklad eviduje ich nárast o viac ako jednu tretinu oproti minulému roku. Najväčší záujem o takýto spôsob komunikácie majú spotrebitelia v segmente bezúčelových a refinančných pôžičiek.

Záujem Slovákov o úvery cez internet sa zvyšuje
5 (100%) 1

Niektorí ľudia sú nepoučiteľní, dlhy im prerastajú cez hlavu

Slovenské domácnosti dávajú priemerne až takmer 50 % pravidelných príjmov na splátky úverov aj napriek varovaniu, že splátky by nemali prekročiť 30 % príjmov. V apríli 2015 si od bánk požičali vyše 531 miliónov €. Súvisí to hlavne s historicky nízkymi úrokmi hypoték na bývanie, čo však môže priniesť po uplynutí terajšej doby fixácie nepríjemné prekvapenie v podobe možného zvýšenia mesačnej splátky, keď ECB prestane so súčasným tlačením peňazí – pravdepodobne v septembri 2016. Pri nesplácaní môžu prísť ľudia o majetok, nakoľko hypotéky patria k úverom s povinným zaistením.

Niektorí ľudia sú nepoučiteľní, dlhy im prerastajú cez hlavu
4 (80%) 1

Poskytovanie spotrebiteľských úverov

Ministerstvo financií SR pripravilo na základe Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu viacero opatrení. Jedným z nich je podmienka získania licencie pre poskytovateľov úverových produktov. Do polovice júna 2015 (konečný termín od ktorého nebude možné poskytovať služby bez licencie je 1.september 2015) požiadalo o udelenie licencie len 30 z doterajších 256 subjektov, vrátane 25 bankových inštitúcií. Aj to je znak toho, že o licenciu majú záujem len seriózni a overení poskytovatelia a služby na finančnom trhu prinesú zvýšenú ochranu a spokojnosť pre spotrebiteľov.

Poskytovanie spotrebiteľských úverov
5 (100%) 1

Sankčné úroky za omeškanie splátok

Sankčné úroky za omeškanie splátok pri úveroch z banky a od nebankových spoločností sú rozdielne. Pri uzatváraní zmluvy o spotrebiteľskom úvere s bankou aj nebankovou spoločnosťou je dôležité venovať pozornosť aj tej časti obchodných podmienok, ktorá obsahuje informácie o sankciách v prípade problémov s včasným a riadnym splácaním svojho záväzku.

Sankčné úroky za omeškanie splátok
5 (100%) 1