Budú naše platy naďalej rásť?


Našej ekonomike sa ešte v nedávnom období darilo, práce bolo dosť, firmy prosperovali aj naše príjmy rástli. Boli sme zvyknutí na každoročné zvyšovanie platov,  minimálna mzda skokovo rástla, no dobré časy sa pre väčšinu zamestnávateľov a teda aj zamestnancov momentálne skončili – verme, že len na krátku dobu…

Platy – horúca téma v každom období

Výška finančného ohodnotenia práce zaujíma všetkých aktérov zainteresovaných v pracovnom procese – zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, pracovníkov verejnej či štátnej správy. Každý chce mať čo najvyšší plat, štatisticky sa sleduje výška platov a určuje ich priemer v rámci národného hospodárstva. Výška priemernej mzdy je dôležitá veličina, na jej výšku sú naviazané viaceré ekonomické ukazovatele a od nej sa odvíja napr. aj výška životného minima či koeficient pre výpočet budúceho dôchodku.

Aktuálne čísla

Podľa údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štatistického úradu SR dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v roku 2019 výšku 1 092 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 7,8 %. Po odpočítaní inflácie 2,7 % tak reálna mzda v minulom roku stúpla o 5 %. To je resp. bol určite potešujúci jav, aj keď v realite takúto priemernú mzdu dosahuje len tretina pracujúcich. Najlepšie sú na tom tí, ktorí sú zamestnaní v odvetví dodávateľov energií s priemernou mesačnou mzdou 1 836 €, vo finančníctve a poisťovníctve sa zarába 1 941 € a v komunikačných a IT službách 1 922 €. Na opačnom konci sú poľnohospodárstvo, ostatné služby a tiež ubytovacie a stravovacie služby s priemernou mzdou 658 €, no a prebiehajúca korona kríza okrem malých živnostníkov najviac zasiahla práve tento sektor.

Negatívne dopady krízy sa už prejavujú

V súčasnosti už veľa ľudí nepotešil pohľad na svoju aktuálnu výplatnú pásku či bankový výpis z účtu. Kým v marci ešte „nabehla“ bežná výplata, v apríli už viacero firiem a prevádzok  z rôznych dôvodov muselo obmedziť svoju činnosť, takže zamestnanci napr. prišli o rôzne príplatky či odmeny z tržieb. Niektorí museli zostať doma úplne a poberali 60 % (v lepšom prípade 80 %) mzdy alebo 55 % „pandemickú“ náhradu. Vláda síce prijala viaceré opatrenia na zmiernenie výpadku príjmov, ale ich administratívna náročnosť či nejasne nastavené podmienky pre ich získanie spôsobujú, že od žiadosti po realizáciu pomoci uplynie neúmerne dlhé obdobie. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že z avizovanej pomoci zamestnancom, podnikateľom, živnostníkom vo výške 1 mld eur bolo do konca apríla vyplatených cca 30 mil eur.

Čaká nás úprava platov skôr smerom nadol?

Ani finanční či ekonomickí experti momentálne nedokážu presne definovať trend, akým pôjdu naše platy. Predpoklady sa však objavujú, Národná banka Slovenska ich uvádza na svojej stránke www.nbs.sk v tlačovej správe o výhľadoch slovenskej ekonomiky. Podľa nej analytici odhadujú prepad našej ekonomiky  o cca 9 %, pričom dno by malo byť dosiahnuté v 2.štvrťroku a potom sa počíta s dynamickým rastom. Čaká sa však zníženie počtu pracovných miest a žiaľ aj pokles platov. Recesia má byť silnejšia, než v krízovom roku 2009 a zadlženie štátu vzrastie.


Budú naše platy naďalej rásť?

Podobné recenzie

banner-hyperia