Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?


Mladomanželské pôžičky sa vrátili na finančný trh len nedávno, v júli tohto roka, no už ich čakajú zmeny. V tomto prípade to však ani veľmi neprekvapuje, pretože podľa údajov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je ich garantom, o túto formu pôžičky zatiaľ požiadalo len 43 mladých ľudí a žiadaná suma predstavuje niečo nad 1 mil. eur. Fond má však vyčlenených na mladomanželské pôžičky 15 mil. eur, takže prehodnotenie podmienok pre ich poskytovanie je resp. bolo viac než žiadúce.

Čo sa mení?

Novela zákona o ŠFRB, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2020 by mala upraviť podmienky poskytnutia mladomanželskej pôžičky tak, aby mohla byť prístupnejšia širšiemu okruhu mladých záujemcov o riešenie vlastného bývania. Zmení sa napríklad to, že:

 • obidvaja manželia musia mať v čase podania žiadosti o pôžičku max 35 rokov, ale o pôžičku môžu požiadať do 3 rokov od uzatvorenia manželstva (doteraz to museli stihnúť do 1 roka)
 • mení sa výška posudzovaného príjmu, ktorý nebude môcť presiahnuť 5 – násobok životného minima (doteraz 4 – násobok)
 • pôžičku možno využiť na výstavbu či kúpu nového domu alebo bytu, no tiež na stavebné úpravy v staršom bývaní.

Pôžička môže byť poskytnutá max do výšky 75 tis. eur, vyžaduje sa jej zaistenie nehnuteľnosťou a splatenie za 15 resp. 20 rokov. Podrobné informácie čo všetko je nutné pre získanie pôžičky urobiť, dokladovať, splniť, je možné zistiť aj na internetovej stránke www.sfrb.sk.

Mladomanželská pôžička alebo hypotéka?

Obidva vyššie spomínané produkty sú úverové t.j. finančné prostriedky si od niekoho požičiame a následne máme voči nemu záväzok – dlhodobý a obvykle v celkom vysokej sume. Urobiť si preto analýzu vlastných potrieb a možností, či porovnanie produktov ešte pred žiadosťou o niektorú pôžičku sa určite oplatí. Rozdiely medzi nimi sú, na ilustráciu niektoré vyberáme.

Mladomanželská pôžička:

 • má určenú pevnú vekovú hranicu žiadateľov
 • pôžička do sumy 15 tis. eur  so splácaním 15 rokov je úročená po celú dobu  1 % p. a. (nad 15 tis. eur splácanie 20 rokov , úrok 2 % p.a.)
 • hranica max mesačného posudzovaného príjmu (pre budúci rok 1 784,20 €)
 • možnosť získať pôžičku na obstaranie bývania aj pre menej bonitných žiadateľov
 • odpočítanie 2 tis. eur  po narodení dieťaťa (max 6 tis.  eur)
 • žiadosť nemožno podať „hocikedy“, ale iba v určenom období (najbližšie je to apríl až október 2020).

Hypotéka:

 • širší vekový interval pre žiadateľov
 • variabilná doba splácania, úroková sadzba aj pod 1 % p. a., no fixácia úrokovej sadzby max na 10 rokov
 • v prípade vhodnej bonity možnosť požičať si vyššiu finančnú sumu
 • možnosť využiť akciové bankové zľavy (bezplatné mimoriadne splátky, nulové poplatky za poskytnutie úveru a vedenie bežného účtu…). 

V súvislosti s hypotékami na obstaranie bývania ponúkajú banky pre mladých ľudí aj špeciálne benefity, ktorými možno ušetriť zaujímavé finančné čiastky. Na trhu sú aj stavebné sporiteľne, takže v súčasnosti majú štátne mladomanželské pôžičky celkom dosť súperov, no po avizovaných zmenách budú možno viac konkurencie schopné.


Bude o mladomanželské pôžičky väčší záujem?

Podobné recenzie

banner-hyperia