BKS Bank AG


Jedna z bankových inštitúcií, o ktorej možno veľa ľudí ani nevie, že poskytuje svoje služby aj pre klientov na Slovensku je BKS Bank. Svoje sídlo má síce v Rakúsku, no tri obchodné miesta aj v SR, kde pôsobí od roku 2011 ako pobočka zahraničnej banky. Jej kmeňové akcie sú kótované na Viedenskej burze a podľa údajov zverejnených na svojej webovej stránke dosiahla banka v minulom roku najlepší hospodársky výsledok vo svojej histórii – zisk pred zdanením 68 mil EUR. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí v oblasti osobných aj firemných financií.

Recenzie produktov

V produktovej oblasti vychádza BKS Bank zo znalostí finančného trhu v regiónoch svojej pôsobnosti a  svoje bankové služby poskytuje fyzickým osobám aj korporátnej klientele.

Osobné financie – banka tu praktizuje individuálny prístup ku klientovi a rýchly rozhodovací proces v oblasti založenia účtov, platobných kariet, sporenia aj úverového financovania.

Platobný styk: Vo svojom ponukovom portfóliu má banka viacero typov  bežných účtov – Premium konto, Klasik konto, Základný bankový produkt, ku ktorým je zároveň zdarma vydávaná platobná debetná karta. Mesačné poplatky za vedenie platobného účtu začínajú na cene 3 €, čo je v porovnaní s inými bankami za podobné služby (neobmedzený mesačný počet realizovaných platieb, prijatých úhrad, inkás, pravidelný výpis, zdarma online banking) potešujúca  suma. Premium konto možno tiež využiť pre tvorbu finančnej rezervy, jeho úročenie má na momentálne pomery na trhu nadštandardnú hodnotu 0,35 % p. a.

Sporenie: Aj v tomto segmente si možno vybrať z niekoľkých produktov a napr. Termínovaný vklad má fixné úročenie, rozsah úrokovej sadzby od 0,20% p. a. do 0,70 %  p.a.,  dobu  viazanosti 1 až 36 mesiacov. Pre sporenie bez viazanosti je k dispozícii Online sporiaci účet s úrokom 0,75 % p. a. Uvedené sporiace produkty podliehajú Fondu na ochranu vkladov podľa rakúskej legislatívy.

Úvery: Individuálni klienti môžu pre financovanie zo zdrojov banky využiť služby osobného finančného poradcu a získať tiež prostriedky na riešenie bytovej otázky – Úver na bývanie alebo Kontokorent na bývanie.

Firemné financie – banka poskytuje firemnej klientele komplexné služby v oblasti platobného styky, rôzne typy bankových záruk aj viaceré produkty na prefinancovanie ich činnosti alebo zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Bežné účty si môžu podniky založiť v EUR, no tiež v CZK, USD a CHF.

Prevádzkové a investičné financovanie: BKS poskytuje firmám rýchle finančné prostriedky formou povoleného prečerpania k účtu, možno však využiť tiež Termínovaný úver krátkodobý s dobou splatnosti 12 mesiacov a v prípade potreby pokrytia investičných nákladov zas produkt Splátkový investičný úver. Na druhej strane je klientovi ponúkané zhodnotenie vlastných finančných prostriedkov podľa individuálne dohodnutých podmienok.

Výhody banky

 • členstvo v silnej bankovej skupine
 • nadštandardné poradenstvo a servisné služby pre malé a stredné regionálne podniky

Nevýhody banky

 • menšie portfólio produktov a menšia informovanosť o pôsobení banky v SR

Produkty banky

 • účty: bežné, podnikateľské
 • úvery: hypotekárne, kontokorentné, investičné, prevádzkové
 • sporenie: termínové vklady, online sporiaci účet

Internetové bankovníctvo

Klienti banky majú k dispozícii Online Banking, treba však počítať s tým, že pracuje v online režime len počas pracovných dní a hodín, inak je v stave offline. Pri vstupe je potrebné zadať klientske číslo a PIN, využívaný je tiež autorizačný nástroj VASCO-token. Údaje sú šifrované a bezpečnostnú úroveň zvyšujú aj protokoly TLS a nutnosť používania aktuálnych verzií operačného systému a prehliadačov.

Pobočky

Sídlom banky je rakúsky Klagenfurt, na Slovensku má banka pobočky v troch mestách, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina. Adresa:

 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 • Pribinova 4
 • 811 09 Bratislava

Kontakty

 • Tel: +421 2 32 32 30 00
 • e-mail: info@bksbank.sk
 • kód banky: 8420
 • SWIFT: BFKK SKBB

BKS Bank AG

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

banner-hyperia