Banky umožnia odklad splátok úverových produktov


Dopad prebiehajúcej pandémie na financie je veľký, pocítili sme ho všetci, jednotlivé skupiny obyvateľstva aj odvetvia hospodárstva. Už podľa prvých realizovaných prieskumov je zrejmé, že finančná situácia domácností sa zhoršuje. Výsledky agentúry Ipsos vykazujú až 68 % zhoršenie v prípade SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci), ale tiež 57 % prepad finančných príjmov v rodinách s menšími deťmi. Viac ako polovica respondentov sa obáva tiež ďalšej hrozby – straty zamestnania. Mnoho jednotlivcov, ale aj malých firiem spláca rôzne úvery, často sú to nemalé mesačné sumy súvisiace hlavne s hypotekárnymi alebo spotrebiteľskými úvermi. Do pomoci na zmierňovanie pandemických následkov sa zapojili aj banky, pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.

Avizované sú ústretové opatrenia

Aj keď v tomto období viac ako inokedy platí, že „kto včas dáva, dvakrát dáva“, všetky opatrenia od finančných subjektov musia byť legislatívne ošetrené. Znamená to, že návrhy musia prechádzať schvaľovacími procesmi, takže v súčasnosti je zatiaľ známe, že  bola dohodnutá možnosť odkladu splátok aj niektoré kroky, ktoré individuálne prijali banky s ohľadom na uľahčenie situácie svojim klientom. Tatra banka dočasne pozastavila zvyšovanie niektorých poplatkov, SLSP zaviedla tzv. Lex Korona a vo všeobecnosti bude zvýšený aj limit pre bezkontaktnú platbu kartou z 20 € na 50 € bez nutnosti zadať PIN.

Zákon o odklade splátok bol schválený v NR SR 8.apríla 2020, no ešte je nutné jeho podpísanie prezidentkou, následne vyjde v Zbierke zákonov a až potom nadobudne účinnosť, takže to bude ešte pár dní trvať. Banky z tohto dôvodu zatiaľ ešte nemôžu prijímať žiadosti o odklad splácania.

Odklad nebude automaticky poskytnutý všetkým žiadateľom

Fyzické osoby, SZČO a malé firmy môžu požiadať o odklad splátok bankových úverov až o 9 mesiacov, no musia splniť dané podmienky:

  • nesmú byť v omeškaní so splátkou akéhokoľvek úveru o viac než 30 kalendárnych dní
  • nesmú byť v omeškaní so splátkou viac než 100 €

O odklad bude možné požiadať len jeden krát a to formou vyplnenia jednotnej žiadosti, ktorú bude potrebné doručiť banke. Žiadne administratívne poplatky s tým spojené nebudú účtované a povolenie odkladu nebude zaznamenané ako negatívny zápis do úverového registra.

Niektorí dlžníci splácajú aj viacero úverov, o odklad môžu požiadať v prípade, ak ide o:

  • hypotéku
  • spotrebiteľský bankový úver
  • lízing (tam je doba odkladu nižšia)
  • pôžička od nebankovej spoločnosti s licenciou od NBS.

Odloženie splácania však nebude možné pri kreditných kartách ani pri povolenom prečerpaní účtu. Podrobnosti procesu odkladu splácania príslušní veritelia určite zverejnia aj na svojich internetových stránkach hneď, ako zákon nadobudne platnosť.

Všetko si treba dobre premyslieť

Aj z vyššie uvedených informácií to vyzerá celkom lákavo, získať „finančné prázdniny“, no je to len zdanie. Splátky sa síce môžu odložiť, no úročenie počas celej doby zostáva. Podľa doterajších odhadov, môže byť napr. pri odklade splátok  50 tisícovej hypotéky suma úrokov navýšená cca o 100 €. Banky však musia vopred informovať svojich klientov o dôsledkoch odkladu splátok – o výške úrokov počas obdobia odkladu aj o postupe po skončení odkladu. Nutné je tiež uvedomiť si, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Pomoc so splácaním je zameraná na prvotné preklenutie vzniknutej nepriaznivej finančnej situácie dlžníkov.


Banky umožnia odklad splátok úverových produktov

Podobné recenzie

banner-hyperia