Bankové účty aj zadarmo


V predchádzajúcom článku na tomto finančnom portáli „Banky zas zaktualizovali svoje sadzobníky poplatkov“ sú informácie o úprave poplatkov a viaceré sa týkajú aj správy klientských bežných účtov. Na Slovensku však už v r.2016 nadobudla účinnosť legislatívna zmena, § 27c ods. 10 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách, podľa ktorej sú banky povinné ponúkať aj účet s výškou poplatku 0 EUR mesačne. Pred jeho zriadením je však potrebné splniť dané podmienky, takže ho nemôže získať každý záujemca. Ktoré bankové účty zadarmo sú v ponuke?

Bankové účty bez poplatkov

Momentálne sú k dispozícii dva typy:

 • Základný bankový produkt
 • Štandardný produkt – bežný účet bez poplatkov

Základný bankový produkt (v niektorých bankách aj pod názvom legislatívny produkt) musí mať vo svojom ponukovom portfóliu každá banka pôsobiaca v SR, teda aj pobočka zahraničnej banky, nakoľko im to od 1.1.2016 vyplýva zo zákona o bankách. Ten  presne vymedzuje aj obsah takéhoto bankového balíčka a tiež podmienky, za ktorých je možné požiadať o zriadenie účtu bez poplatku t. j. nie je to produkt automaticky určený pre všetkých bankových klientov a jeho služby tiež nevyhovujú všetkých používateľom bežných účtov. Takýto účet možno zriadiť len tým žiadateľom, ktorí :

 • predložia požadované doklady (OP, Čestné prehlásenie o príjme)
 • nevlastnia žiadny osobný účet v inej banke
 • nemajú mesačný príjem ku dňu podania žiadosti vyšší než 400 €
 • v priebehu kalendárneho roka zrealizujú kreditné operácie maximálne do výšky 5 600 €
V predchádzajúcom článku na tomto finančnom portáli „Banky zas zaktualizovali svoje sadzobníky poplatkov“ sú informácie o úprave poplatkov a viaceré sa týkajú aj správy klientských bežných účtov. Na Slovensku však už v r.2016 nadobudla účinnosť legislatívna zmena.

V predchádzajúcom článku na tomto finančnom portáli „Banky zas zaktualizovali svoje sadzobníky poplatkov“ sú informácie o úprave poplatkov a viaceré sa týkajú aj správy klientských bežných účtov. Na Slovensku však už v r.2016 nadobudla účinnosť legislatívna zmena.

V rámci tohto účtu sú zadarmo poskytované služby  :

 • založenie a vedenie účtu
 • mesačný výpis z účtu
 • jedna platobná karta
 • internet banking
 • neobmedzený počet vkladov a výberov v mene EUR na pobočke banky, výbery z bankomatov, príkazy na úhradu, bezhotovostné platby kartou… (podrobný popis je uvedený vo Vyhláške MF SR č. 41/2016 Z. z.)

Komu môže takýto typ účtu vyhovovať?

Jednoznačne a objektívne sa to dá len ťažko povedať, no základný bankový produkt môže byť vhodný napr. pre nízko príjmové skupiny klientov a pre tých, ktorí sú stále „verní“ konzervatívnejším formám platobného styku (platby a úhrady šekom, hotovostné platby za tovary a služby…) t. j. tí, ktorí bežný účet príliš aktívne nevyužívajú. Pozitívom je tiež možnosť výberu takéhoto produktu z viacerých ponúk. Väčšina bankových subjektov má totiž v obsahu účtu bez poplatku zaradené nielen služby, ktoré jej určuje legislatíva, ale aj individuálne doplnky ako napr. rôzne typy platobných kariet, rôzne nastavenia internet bankingu, možnosť využívania mobilných aplikácií… Aj preto je dobrá analýza vlastných potrieb, ujasniť si aké bankové služby využívame, aké transakcie mesačne prevádzame, pretože banky dnes ponúkajú aj iné typy účtov zadarmo resp. s možnosťou 100 % zľavy z poplatku.

Štandardné bežné účty bez poplatkov

Majú ich v ponuke v prvom rade internetové banky – mBank, Fio banka, ktoré majú na Slovensku  viac než 300 000 klientov využívajúcich bezplatné bežné účty. Klasické banky s kamennými pobočkami však tiež ponúkajú bežné účty zadarmo, treba však splniť viaceré podmienky, ktoré tak obmedzujú prístup všetkých klientov k tejto forme účtu. Ten, kto chce mať bežný účet s nulovým poplatkom napr. musí  mať bankou požadovaný priemerný mesačný zostatok na účte, zrealizovať určitý počet platieb kreditnou kartou, zriadiť si aj iný produkt z portfólia danej banky – vziať si úver, založiť sporenie alebo využiť niektorý investičný či poistný produkt.

Ponuky niektorých bánk

Ak chce mať klient svoj bežný účet bez mesačných poplatkov, musí splniť určité kritériá:

SLSP – Osobný účet

 • platby kartou v sume min 200 € mesačne
 • tri pravidelné mesačné platby
 • sporiaci produkt

VÚB – Účet

 • použiť aspoň 1 x mesačne internet banking alebo mobil banking
 • súčet kreditných operácií aspoň vo výške 300 € mesačne
 • využiť niektorý z produktov banky (spotrebný úver, hypotéka, pravidelné sporenie, životné poistenie…)

Tatra banka – Tatra Personal

 • skombinovať dve 50 % zľavy napr. oprávnenie k balíku Tatra Business a využitie aspoň dvoch rôznych inovácií od TB (mobilné platby, aplikácia VIAMO…)
 • suma vkladov a úverov bude počas sledovaného obdobia vo výške viac než 20 tisíc EUR

ČSOB – Extra pohoda

 • tri okruhy podmienok, využiť možno dva ľubovolné napr. príjem na účet 1 500 €/mesačne + tri pravidelné platby + päť platieb kartou alebo priemerný mesačný zostatok depozít, úverových produktov vyšší než 30 000 € alebo aktívne využívanie účtu + mesačný kreditný obrat nad 3 000 €

Podobné účty ponúkajú aj iné banky, podmienky pre ich zriadenie sú uvedené na weboch jednotlivých bankových subjektov. Takýmito účtami zadarmo sa  dá aj „zarobiť“, nie sú to síce žiadne veľké zisky, ale keď sa  mesačné poplatky za bežné účty pohybujú od 1.2.2017 v intervale cca od 3,90 €  v Prima banke, cez  5,90 € v SLSP, či 6 €  vo VÚB, OTP banke aj v ČSOB až po 7 € v Tatra banke a 8 € v UniCredit Bank – tam aj 15 €/mes. pri účte Ukonto Premium, tak sa v prípade účtu zadarmo môže jednať o celkom príjemnú úsporu.


Bankové účty aj zadarmo
4.5 (90%) 2

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *