Aby nás IBAN neprekvapil


V súčasnosti sa skratka IBAN objavuje v tlači aj v rôznych  rozhovoroch dosť často, aj keď znamená niečo, čo už mnohí ľudia dlhší čas používajú. Možno viac tí, ktorí pôsobia v podnikateľskej sfére, pretože pri úhradách faktúr je to už aj teraz úplne bežný termín. Niektorí si to ani neuvedomujú, ale aj na faktúrach od mobilných operátorov, pri úhradách za energie či nájomné je už aj teraz IBAN uvádzaný. Od 1.2.2016 však bude IBAN povinný, takže čo to vlastne je? Je to ďalšia šikana pre bankových klientov, strašiak pri vyplňovaní platieb alebo údaj potrebný pre efektívnejší platobný styk?

Trochu teórie

IBAN (z angl. International Bank Account Number) = medzinárodný formát bankového účtu. Ani bankový sektor samozrejme neobchádza globalizácia a pre medzinárodné transakcie aj vnútroštátne bankové operácie bol vytvorený systém, ktorý pomocou IBAN kódu dokáže ľahko a rýchlo identifikovať krajinu a číslo účtu odosielateľa. Slovenská štruktúra IBANu má 24 znakov:

 • 2 znaky predstavuje ISO kód krajiny
 • 2 znaky sú vyhradené pre kontrolné číslo
 • 4 znaky tvorí kód príslušnej banky
 • 6 znakov predčíslie (prefix) účtu
 • 10 znakov je číslo bankového účtu

Pre lepšiu prehľadnosť je v písomnej forme uvádzaný IBAN rozdelený na skupiny ako napríklad: SK56 1111 0000 0024 6878 8898. Hoci sa IBAN v SR používa už od 1.2.2014, väčšina bankových užívateľov si „veľkú hlavu“ z jeho vyplňovania nerobila a nerobí, pretože banky majú vo svojom elektronickom bankovníctve zabudovaný konvertor, takže do transakcie stačí zadať klasické, doterajšie číslo účtu a internet banking ho automaticky prekonvertuje do potrebného tvaru.

Ako to bude od 1.2.2016

Zadať správny tvar bankového účtu, ktorý bude mať od uvedeného dátumu už 24 znakov nie je úplne jednoduché ani pre tých, ktorí sú s číslami v dennom kontakte. Uvedomujú si to samozrejme aj banky a pre svojich klientov pripravili niektoré pomôcky:

 • generátor (konvertor) IBAN, ktorý je dostupný na webových stránkach jednotlivých bánk aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska a ktorý po zadaní starého tvaru bankového účtu vygeneruje správny, nový 24 znakový účet v IBAN tvare
 • IBAN kód svojho vlastného účtu má každý klient už teraz uvedený aj na výpise zo svojho účtu
 • v internet bankingu majú banky umiestnené špeciálne pomôcky pre vyplňovanie IBAN účtu (napr. ZUNO link na IBAN priamo pri zadávaní príkazu na úhradu, UniCredit Bank a Tatra banka majú konvertor na IBAN zabudovaný pri vyplňovaní transakcie a klienti ČSOB zas IBAN skener v mobilnej aplikácii).

V prípade, ak užívateľ bankových služieb využíva platby na mobilné číslo alebo vyplňuje platobné príkazy pomocou načítania QR kódu, nemusí IBAN vôbec zadávať.

Prečo teda IBAN?

Okrem zvykania si na nový tvar bankových účtov (staré číslo svojho vlastného účtu, ktoré máme zapamätané je stále vhodné vedieť, pretože to tvorí aj podstatnú časť účtu v novom tvare), prináša používanie IBANu aj príjemnejšie zmeny:

 • pri bankových prevodoch do všetkých SEPA krajín (SEPA = jednotná oblasť platieb v eurách, ktorých cieľom je zjednodušenie platobných transakcií, rýchlejšie zúčtovanie aj zníženie nákladov a zvýšenie finančnej bezpečnosti) sú poplatky v takej výške ako v rámci Slovenska
 • transakcie do krajín SEPA sú prevádzané tak rýchlo ako je to v rámci tuzemského platobného styku
 • už nie je potrebné uvádzať zároveň aj BIC SWIFT kód banky príjemcu v medzinárodnom styku.

Termín platnosti popisovanej zmeny sa blíži, takže zostáva už len veriť, že banky budú aspoň zo začiatku ústretové a nachystajú postupy a pomôcky aj pre tých užívateľov, ktorí nemajú prístup k elektronickému bankovníctvu a prispejú tak k zjednodušeniu prechodu na IBAN aj medzi klientmi, ktorí tak často neprichádzajú do styku s bankovými operáciami.


Aby nás IBAN neprekvapil
1 (20%) 1

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *