Ako dlho trvajú bankové prevody ?


Rýchlosť hrá v tejto rýchlej dobe dôležitú úlohu a v oblasti financií je stále aktuálne aj to známe – čas sú peniaze. Určite preto poteší každá operácia na bankovom účte, ktorá prebehne pohodlne, pohotovo, efektne aj efektívne. Rozmenené na drobné teda tak, aby bola finančná operácia aj jednoduchá aj peniaze u adresáta „obratom“. Objektívne možno konštatovať, že v súčasnosti sa bankové inštitúcie pôsobiace na Slovensku o splnenie tohto procesu snažia. Vyplýva to jednak z nášho členstva v eurozóne, ale tiež z bežného konkurenčného boja o klienta. Čím viac klientov, tým zvyčajne aj viac bankových prevodov a tým väčší objem finančných prostriedkov plynúcich banke, pretože nič nie je zadarmo, ani bankové prevody.

Čo je vlastne bankový prevod ?

Na prvý pohľad sa môže zdať táto otázka neadekvátna, no aj v bankových slovníkoch možno nájsť viacero definícií tohto pojmu, ale podľa Slovenskej bankovej asociácie je bankový prevod najčastejšou formou presunu peňazí medzi dvomi účtami. Bezhotovostný platobný styk uskutoční banka na základe príkazu oprávnenej osoby, ktorý možno zadať ako:

  • priamy prevodný príkaz (príkaz na úhradu alebo SEPA Credit Transfer)
  • trvalý prevodný príkaz
  • hromadný prevodný príkaz
  • inkasný príkaz (SEPA Direct Debit)

Príkaz pritom môže byť vystavený v mene EUR alebo v inej mene, zadaný elektronickou formou alebo bežne na obchodnom mieste banky. Bankový prevod je rôzne spoplatnený a rôzne dlhý čas trvá aj jeho realizácia. Ešte malé vysvetlenie: SEPA (Single Euro Payments Area t.j. Jednotná oblasť platieb v eurách), jej základným cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie realizácie bezhotovostných platieb v mene EUR vo všetkých SEPA krajinách – sú to krajiny Európskej únie no aj iné napr. Švajčiarsko, Nórsko…

Ako dlho trvá bankový prevod ?

Už aj z vyššie uvedeného je zrejmé, že sa jedná o flexibilný čas zrealizovania bankového prevodu, nakoľko je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov, či sa jedná o prevod:

  • z účtu na účet v domácich bankách (v rámci jednej banky alebo prevod do inej)
  • prevod z domácej do zahraničnej banky
  • príkaz na prevod zadaný online (internet banking, mobil banking) alebo osobne na pobočke banky
  • bankový prevod na základe trvalého príkazu, inkasný príkaz cez SEPA platby…
  • prevod realizovaný počas pracovných dní alebo voľných dní (víkend, sviatky…)
  • prevod v bežnom režime alebo na základe urgentnej platby …

Kombinácií je naozaj veľa, takže aspoň stručný prehľad o tom, za aký dlhý čas býva finančná transakcia v banke zrealizovaná (jednotlivé banky majú  informácie o dobe rôznych typov prevodov uvedené vo svojich obchodných podmienkach):

Uvedené časy bankových prevodov sú samozrejme podmienené tým, že príkaz na úhradu je vyplnený správne, obsahuje všetky potrebné náležitosti typu: korektne vyplnený IBAN resp číslo účtu a kód banky, presnú sumu k úhrade, peňažnú menu … a zároveň bol zadaný v stanovenom čase (pracovný deň, do 15.hod., do 20.hodiny…), ktorý stanovil bankový subjekt pre spracovanie takejto transakcie.

SEPA platby  – maximálny čas zúčtovania sú 2 pracovné dni, platba je pripísaná na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni zúčtovania na účte platiteľa t. j. ako domáce platby.

Zahraničná platba (mimo SEPA krajín) – konkrétna doba zvyčajne závisí od konkrétnej krajiny a meny platby, obvykle je potrebné ku dňu zadania príkazu pripočítať niekoľko dní, napr. klasická zahraničná platba do USA môže trvať 3 až 5 dní. Za expresný poplatok možno platbu aj urýchliť.

Prevody v rámci Slovenska – v reálnom čase, aj v priebehu niekoľkých minút či hodín, maximálne do 24 hodín.

Vnútrobankové prevody – platby zadané cez internet banking sú spracovávané online t.j. banky ich zrealizujú okamžite.

Uvedené časy bankových prevodov sú samozrejme podmienené tým, že príkaz na úhradu je vyplnený správne, obsahuje všetky potrebné náležitosti typu: korektne vyplnený IBAN resp číslo účtu a kód banky, presnú sumu k úhrade, peňažnú menu … a zároveň bol zadaný v stanovenom čase (pracovný deň, do 15.hod., do 20.hodiny…), ktorý stanovil bankový subjekt pre spracovanie takejto transakcie.

Banky sú zároveň povinné pri prevodoch finančných prostriedkov dodržiavať legislatívne stanové termíny a môžu si  za tieto služby účtovať poplatky (a samozrejme si ich aj účtujú). Každá banka ich má uvedené vo svojom cenníku a napr. poplatok za realizáciu platby v tuzemsku môže byť 0,15 €, ale aj 1,10 €. Pri prevode do zahraničia však môžeme očakávať aj 10 € sumu poplatku. Aj v tomto prípade menej zaplatíme za príkaz na bankový prevod prostredníctvom internet či mobil bankingu. Je to pohodlnejšie a rýchle zadanie, no na pobočkách bankových domov stále akceptujú aj papierovú formu príkazu a aj na jeho základe je bankový prevod zrealizovaný v stanovenej dobe.


Ako dlho trvajú bankové prevody ?
1 (20%) 1

Podobné recenzie

banner-hyperia