Zriadiť si poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi možno považovať za „divný“ nápad?


Z hľadiska určitých ľudí a ich profesií možno áno, no ak sa napr. niekomu podarilo vlastnou vinou  rozbiť služobné auto alebo svojou nepozornosťou znehodnotiť v sklade výrobky určené na predaj, tak jeho odpoveď bude asi iná. Nikto nie je dokonalý a aj pri najväčšej opatrnosti môže dôjsť k škode, ktorú môže zamestnávateľ od pracovníka následne vymáhať. Vtedy sa môže poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi celkom hodiť. Niektoré profesie to majú dokonca povinné: auditori, účtovnícke služby, súdni znalci… Prakticky všetky komerčné poisťovne pôsobiace na Slovensku majú tento produkt vo svojom ponukovom portfóliu, možno si tak vybrať to najvhodnejšie, aj z individuálneho pohľadu najvýhodnejšie, cenovo dostupné (ročná splátka už od 20 €). Poistiť sa možno aj online, takže nikto už nie je viazaný len na návštevu kamennej pobočky príslušnej poisťovne.

Prečo alebo načo sa poistiť?

Aj podľa zákonníka práce: „zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním“. Za škodu však zodpovedá aj vtedy, keď ju spôsobil úmyselným konaním „proti dobrým mravom“. Pod týmto pojmom sa rozumejú pravidlá morálneho charakteru, ohľaduplnosť a slušnosť, takže ak zamestnávateľ dokáže, že úmyselným porušením dobrých mravov mu vznikla škoda, môže ju vymáhať. Keď to odľahčíme resp. pritiahneme za vlasy, tak napr. zákazníkovi, ktorý si dá predviesť desať druhov tovaru z najvyššieho regálu v predajni a predsa nič nekúpi, netreba nadávať. Môže sa posťažovať šéfovi a ten to môže brať ako porušenie dobrých mravov. A ešte si treba dať pozor aj na, aby sa nič nerozbilo, nezničilo a materiál sa sám „nepremiestnil“ na neznáme miesto. Samozrejme nejedná sa len o takéto hmatateľné problémy, ale môže ísť aj o vyrobenie škody nesprávne zaúčtovanou položkou ovplyvňujúcou daňový základ či zlým naprogramovaním NC stroja. Prípadné vymáhanie škody potom môže byť vykryté z poistky zodpovednosti za škodu. Občas sa možno stretnúť aj tým, že takýto typ poistenia je nazývaný ako „poistka na blbosť“…

Aj podľa zákonníka práce: „zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním“. Za škodu však zodpovedá aj vtedy, keď ju spôsobil úmyselným konaním „proti dobrým mravom“

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Pre každú poisťovňu predstavuje takéto poistenie riziko, preto je pri tvorbe poistnej zmluvy  zohľadňovaných viacero faktorov:

  • profesia: administratívny pracovník, vodič, skladník, predavač…
  • pracovný pomer: pracovná zmluva, služobný pomer, práca na dohodu, SZČO…
  • typ poistenia: krytie škôd na motorovom vozidle, škody spôsobené výrobou nepodarkov, krytie škody na prepravovaných veciach, hmotná zodpovednosť…
  • výška príjmu poistenca

Výška poistného je tak závislá od druhu a typu vykonávanej pracovnej činnosti aj maximálnej výšky škody, ktorú môže zamestnávateľ vymáhať podľa platných legislatívnych predpisov. Poistenec je zaradený do príslušnej rizikovej skupiny (podľa kritérií danej poisťovne), pričom poistná suma by mala byť 3 až 4 násobkom jeho priemerného mesačného platu.

Kde sa možno poistiť

Ako už bolo spomínané, komerčné poisťovne ponúkajú rôzne typy tohto poistenia, za rôznych podmienok a v rôznych cenových reláciách, pričom podrobnosti sú uvedené na ich webových stránkach, ale nižšie uvedené informácie možno „nebudú na škodu“. V tabuľke je prehľad niektorých poisťovní, kde možno uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania.

Poisťovňa Poistná suma Spoluúčasť Poistenie prac. dohôd
Allianz min 1 000 €  – max bez obmedzenia 10 % min 30 € áno
Groupama min 1 000 € – max bez obmedzenia 10 % nie
Kooperativa min  1 000 € – max bez obmedzenia 10 % áno
UNIQUA max 15 000 € 10 %  min 16,60 € nie
Wustenrot max 14 000 € 10 % min 33 € nie

Zriadiť si poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi možno považovať za „divný“ nápad?

Podobné recenzie

Napíšte vaše skúsenosti

Diskusia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *