Zistite informácie o všetkých finančných produktoch. Ponúkame Nezávislé porovnanie bankových i nebankových pôžičiek. Sme tím nezávislých odborníkov na slovenský finančný trh. Informácie o podvodných pôžičkách alebo nových SMS pôžičkách na jednom mieste. Hľadáte informácie o českých finančných produktoch? Využite TOP porovnávač CoolPujcky.cz alebo magazín Půjčko.cz a CoolFinance.pl

Čo sa mení snovou výškou životného minima?

Podľa platného zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime (ŽM) sa každoročne menia sumy ŽM k 1.júlu bežného roka. Pri určovaní novej výšky ŽM sa berú do úvahy aktuálne sumy ŽM, ktoré sa následne vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Štatistický úrad SR určil jeho výšku za posudzované obdobie na 1,015, takže ŽM aj ostatné súvisiace veličiny sú pre obdobie od 1. 7.2021 do 30.6.2022 prepočítané touto hodnotou.

Čo sa mení snovou výškou životného minima?

Domácka práca, telepráca, home office – sú medzi nimi rozdiely?

Ešte v nedávnej minulosti sa s vyššie uvedenými termínmi málokto stretol, no doba sa výrazne zmenila. Od začiatku pandémie Covid – 19 sú to už celkom preferované spojenia. Niektorí ľudia takto pracujú aj rok, a tak bolo a je nutné dôslednejšie legislatívne ukotviť a stanoviť v Zákonníku práce aj inštitút práce z domu. Na Slovensku teda vstupuje od 1. marca 2021 do platnosti novela zák. č. 311/2001 Z .z. a čo mení resp. upravuje?

Domácka práca, telepráca, home office – sú medzi nimi rozdiely?

Novela zákona o minimálnej mzde je schválená

V druhom polroku kalendárneho roka na Slovensku pravidelne dochádza k súboju o výšku minimálnej mzdy. Po zmenách vlády sa názory obvykle ešte viac rôznia, často aj v štýle: čo v predchádzajúcom období iní schválili, to my teraz zmeníme. Premenené na drobné, napriek tomu, že bol v minulom roku schválený postup (automat) na určenie výšky minimálnej mzdy pre rok 2021 terajší zákonodarcovia ho zmenili. Zároveň je však pre objektívnosť vhodné poznamenať, že sa tak stalo aj v súvislosti s výrazne zmenenými ekonomickými a spoločenskými podmienkami.

Novela zákona o minimálnej mzde je schválená
5 (100%) 1

Koniec vkladných knižiek sa blíži

O tom, že mať nejakú finančnú rezervu je dobré, ale i nutné, sme sa nedávno mohli presvedčiť aj v praktickom živote. Príjem mnohých ľudí sa znížil, no účty bolo potrebné platiť v plnej výške. Kde na to však vziať? Jednou z možností bolo použitie úspor a niektorí si tak možno spomenuli na vkladnú knižku.

Koniec vkladných knižiek sa blíži

Možno ešte žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti a podporu pre SZČO?

V kalendári máme síce obdobie dovoleniek, no mnoho ľudí rieši tiež svoju ekonomickú situáciu. Pandémia výrazne zasiahla zamestnávateľov, zamestnancov, väčšinu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a viacerí potrebovali aj ešte potrebujú pomoc na udržanie svojej činnosti.

Možno ešte žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti a podporu pre SZČO?

Nová výška životného minima ovplyvňuje aj exekučné zrážky

Neplatiť sa neoplatí. Toto konštatovanie si určite pamätajú ľudia, ktorí sa stretli s exekučným konaním voči vlastnej osobe. Niektorí vedome „zabudli“ uhradiť svoje záväzky, iní sa z rôznych dôvodov dostali do zlej finančnej situácie a tiež neuhrádzali napr. poistné odvody, faktúry za energie alebo služby mobilných operátorov. Ak už majú právoplatné rozhodnutie o exekučných zrážkach platiť musia, no možno ich poteší fakt, že od júlovej zmeny výšky životného minima im zostane financií o trošku viac.

Nová výška životného minima ovplyvňuje aj exekučné zrážky

Oplatí sa uzavrieť cestovné poistenie pri dovolenke v SR?

Pandemická situácia, ktorú sme nedávno prežívali resp. jej dôsledky stále pociťujeme, zmenili mnohým ľuďom aj ich dovolenkové plány. Podľa viacerých aktuálnych prieskumov chce viac než 70 % ľudí tento rok stráviť dovolenku na Slovensku Určite je to z viacerých dôvodov dobrá voľba. Máme krásnu prírodu, hory, vodné plochy (teda okrem mora…), historické pamiatky a pomôžeme aj domácemu cestovnému ruchu. Vyberať je z čoho, možno je však vhodné zamyslieť sa okrem výberu destinácie aj nad výberom cestovného poistenia.

Oplatí sa uzavrieť cestovné poistenie pri dovolenke v SR?

Od júla sa zmení suma životného minima

V súčasnosti žijeme dobu, v ktorej sú financie asi každodenným objektom nášho záujmu. Sledujeme osobné financie, ale tiež spoločenské, pretože korona kríza sa významne dotýka aj oblasti financií a financovania. Okrem prebiehajúcej mimoriadnej pomoci na zmiernenie pandemických dopadov sa už blíži i obdobie úprav niektorých štátnych dávok. Čo sa teda zmení?

Od júla sa zmení suma životného minima

Budú naše platy naďalej rásť?

Našej ekonomike sa ešte v nedávnom období darilo, práce bolo dosť, firmy prosperovali aj naše príjmy rástli. Boli sme zvyknutí na každoročné zvyšovanie platov,  minimálna mzda skokovo rástla, no dobré časy sa pre väčšinu zamestnávateľov a teda aj zamestnancov momentálne skončili – verme, že len na krátku dobu…

Budú naše platy naďalej rásť?

Banky umožnia odklad splátok úverových produktov

Dopad prebiehajúcej pandémie na financie je veľký, pocítili sme ho všetci, jednotlivé skupiny obyvateľstva aj odvetvia hospodárstva. Už podľa prvých realizovaných prieskumov je zrejmé, že finančná situácia domácností sa zhoršuje. Výsledky agentúry Ipsos vykazujú až 68 % zhoršenie v prípade SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci), ale tiež 57 % prepad finančných príjmov v rodinách s menšími deťmi. Viac ako polovica respondentov sa obáva tiež ďalšej hrozby – straty zamestnania. Mnoho jednotlivcov, ale aj malých firiem spláca rôzne úvery, často sú to nemalé mesačné sumy súvisiace hlavne s hypotekárnymi alebo spotrebiteľskými úvermi. Do pomoci na zmierňovanie pandemických následkov sa zapojili aj banky, pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.

Banky umožnia odklad splátok úverových produktov