Zistite informácie o všetkých finančných produktoch. Ponúkame Nezávislé porovnanie bankových i nebankových pôžičiek. Sme tím nezávislých odborníkov na slovenský finančný trh. Informácie o podvodných pôžičkách alebo nových SMS pôžičkách na jednom mieste. Hľadáte informácie o českých finančných produktoch? Využite TOP porovnávač CoolPujcky.cz alebo magazín Půjčko.cz a CoolFinance.pl

Obľúbenosť mobilného bankovníctva rastie

Mobilných telefónov je u nás „v obehu“ viac, než máme počet všetkých obyvateľov. Využívanie mobilu v rôznych oblastiach umožňuje efektnú aj efektívnu komunikáciu a oblasť spravovania osobných financií nie je v tomto smere  žiadnou výnimkou. Práve naopak, počet používateľov mobilného bankovníctva stále stúpa a banky prispôsobujú svoje mobilné aplikácie tak, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru ich .klientov.

Obľúbenosť mobilného bankovníctva rastie

Nové eurobankovky sú už v obehu

Už viac než 10 rokov je pre nás samozrejmosťou platenie eurom. Na Slovensku aj vo viacerých európskych krajinách používame známe eurobankovky. Väčšinou si na nich všímame nominálnu hodnotu, farbu a len veľmi zriedka skúmame ich vzhľad podrobnejšie. Európska centrálna banka (ECB) ich však priebežne inovuje a od 28. mája 2019 dala do obehu nové 100 € a 200 € bankovky.

Nové eurobankovky sú už v obehu

Možno si požičať aj bezúročne?

Úrok resp. výška úrokovej sadzby je často to prvé, čo si záujemcovia o pôžičku všímajú. Podľa slovníka bankových pojmov je úrok výnos pre tých, ktorí požičiavajú peniaze a úroková sadzba (miera) predstavuje cenu, ktorá sa platí za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Ide teda o dôležité veličiny, ktoré je potrebné pri výbere pôžičky vziať do úvahy, no netreba zabudnúť na RPMN. Ročná percentuálna miera nákladov má vyššiu vypovedaciu schopnosť, predstavuje celkové náklady spojené s pôžičkou alebo úverom a zahrňuje v sebe nielen výšku úrokovej sadzby, ale aj všetky poplatky súvisiace s pôžičkou.

Možno si požičať aj bezúročne?

Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody

O tom, prečo to tak je sa dlhodobo diskutuje a názory sa samozrejme rôznia. Inak sa na to pozerá fyzická osoba – živnostník, ktorý aj  bez ohľadu na to či má v mesiaci nejaký príjem musí odvody do sociálnej poisťovne včas a v správnej výške uhradiť , inak fyzická osoba so statusom zamestnanca a inak zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo štát. Podľa údajov, ktoré nedávno zverejnila Sociálna poisťovňa platilo v roku 2018 minimálne sociálne odvody 75,15 % SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb), čo predstavuje nárast o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. V tomto roku za mesiace január a február platilo minimálne poistné až 80,54 % živnostníkov.

Väčšina SZČO platí minimálne sociálne odvody
5 (100%) 2

Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Nedávno sa pre väčšinu aktívne činného obyvateľstva skončilo obdobie priznávania dane z príjmov a tí, ktorí s výsledkom svojej daňovej povinnosti neboli príliš nadšení možno uvažujú nad „samozamestnaním“. Aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) samozrejme musia platiť dane a odvody do poisťovní, no zároveň si sami manažujú svoj pracovný čas, optimalizujú príjmy a náklady, ich zárobok neohraničuje platová tarifa, môžu si zarobiť koľko uznajú za vhodné.

Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Úhrada dane z príjmu fyzických osôb

Posledný marcový deň resp. v tomto roku 1. apríl je termín, kedy si musí aktívne činná fyzická osoba a tiež právnické osoby vysporiadať svoje záležitosti ohľadom dane z príjmu. V prípade, ak ich ročné zúčtovanie „vykáže“ daňovú povinnosť, tak je nutné sumu dane aj v danom termíne uhradiť. Pre solventné subjekty žiadny problém, no ako to môžu riešiť tí daňovníci, ktorí sú momentálne bez potrebných finančných prostriedkov? Niekoľko možností sa nájde, nie sú síce dva krát výhodné, no určite vhodnejšie, ako „strčiť hlavu do piesku“ a čakať, že na ich dlžobu Finančná správa (FS) zabudne.

Úhrada dane z príjmu fyzických osôb
5 (100%) 1

eKasa – nový pojem na finančnom trhu

Finančná správa (FS) pokračuje vo svojej snahe eliminovať daňové úniky v maximálne možnej miere a zavádza do praxe projekt eKasa t.j. online napojenie všetkých podnikateľských pokladní na portál finančnej správy. Podľa doterajších analýz a výsledkov, ktoré zverejnila  FS totiž  stále pretrvávajú problémy súvisiace s výberom daní, hlavne v oblasti reštauračných a hotelových služieb, ale aj v maloobchode.

eKasa – nový pojem na finančnom trhu
4 (80%) 1

Aké sú aktuálne sumy našich sociálnych dávok?

Sociálnych dávok a príspevkov je viacero a „odsledovať“ ich úpravy môže byť z časového hľadiska celkom náročné. Nielen  zistiť ich aktuálnu výšku, ale aj to, kto si ich môže nárokovať a aké podmienky je potrebné splniť, aby sa k nim daná osoba dostala. Poskytuje ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska oprávnenej osoby alebo Sociálna poisťovňa.  Sociálne dávky ako sú rôzne prídavky pre rodiny s deťmi, príspevky pri narodení a úmrtí, ale aj príspevky pre sociálne odkázaných sa zvyčajne menia začiatkom kalendárneho roka, no niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť aj v priebehu roka, takže sa možno bude hodiť stručný aktuálny prehľad niektorých z nich.

Aké sú aktuálne sumy našich sociálnych dávok?

Základ dane z príjmov fyzických osôb – možnosti úprav

V súčasnosti sa znovu nachádzame v období priznávania daní a podľa zákona je povinný podať daňové priznanie každý, koho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2018 sumu   1 915,01 €. Niektoré fyzické osoby teda túto povinnosť nemajú, no väčšina aktívne činných ľudí áno. Niekomu síce urobia ročné zúčtovanie dane mzdové účtovníčky zamestnávateľa, ale viacerí si ho musia urobiť vo vlastnej réžii resp. využiť služby daňových či finančných poradcov. Pre všetkých však platí, že dôležitý je dosiahnutý základ dane, takže využiť možnosť jeho legálnej úpravy, zníženie s použitím odpočítateľných položiek sa určite oplatí.

Základ dane z príjmov fyzických osôb – možnosti úprav
4 (80%) 1

Úver cez mobil

V súčasnosti banky bežne ponúkajú svojim overeným klientom možnosť získať úver aj bez nutnej osobnej  návštevy  kamennej pobočky, napríklad vyplnením žiadosti v rámci svojho internetového bankovníctva. Digitálny úver od Tatra banky však môže získať aj záujemca, ktorý doteraz nevyužíval služby tejto banky a nemá prístup do internet bankingu. Ani nový klient nemusí zájsť na pobočku, stačí si stiahnuť do mobilu aplikáciu Tatra banky, „prekrokovať“, splniť podmienky a požiadať o úver. Úplne jednoduché to samozrejme nie je, ale pre mobilne zdatnejších zrejme zvládnuteľné.

Úver cez mobil