Pôžička 7500 € ihneď na účet

Doporučujeme pôžičku od Hyperfinancie. Výška nebankové pôžičky od 25 € – 7000 € . Doba splatnosti 12 – 84 mesiacov. Peniaze môžete použiť na čokoľvek!

Privatbanka

Privatbanka pôvodne známa pod názvom Banka Slovakia je jedinou bankou pôsobiacou na slovenskom finančnom trhu, ktorá sa špecializuje na privátne bankovníctvo. Jej majoritným vlastníkom sa v r. 2007 stala finančná skupina Penta Investments Limited. Víziou banky je udávanie trendov v oblasti privátneho bankovníctva, ale aj flexibilne zohľadňovať potreby klientov v korporátnom a retailovovom bankovníctve. Ponúkané produkty a služby majú vysoko individuálny charakter, priamo zodpovedajú požiadavkám jednotlivých klientov a Privatbanka zabezpečuje aj celkové spravovanie ich majetku.

Privatbanka
3.5 (70%) 4

ZUNO BANK

ZUNO patrí k novým bankám, je súčasťou stabilnej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International, jednej z vedúcich bankových skupín v stredoeurópskom regióne. Banka má prostredníctvom siete bankových pobočiek, leasingových a finančných spoločností zastúpenie v 17 krajinách. Držiteľom bankového povolenia na pôsobenie v SR je ZUNO od r. 2010 a odvtedy poskytuje bežné bankové služby, prijímanie vkladov, poskytovanie spotrebiteľských úverov a platobné služby. Banka sa riadi Etickým kódexom bánk a pravidlami správania sa skupiny RZB bánk, ktorý zabezpečuje: orientáciu na zákazníka, profesionalizmus, kvalitu, vzájomnú úctu, integritu. ZUNO charakterizuje aj jednoduchosť, otvorenosť, on-line komunikácia, základné služby sú bezplatné, peniaze chránené zákonmi o ochrane vkladov.

ZUNO BANK
4.5 (90%) 2

Fio banka

Fio banka je jednou z najmladších bankových inštitúcií pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. Naväzuje na činnosť českej finančnej skupiny, z ktorej sa v r. 2010 pretransformovala na banku a od toho roku ponúka aj na Slovensku správu bežných účtov, platobný styk, vkladové produkty a úvery. Banka získala v r. 2014 ocenenie Najústretovejšia banka roka a hodnotení Fincentrum Banka tiež 1. miesto v kategórii Účet roka. V júni 2015 dosiahol počet jej klientov 500 tisíc. Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov, ponúka úverové produkty aj investovanie formou cenných papierov.

Fio banka
4 (80%) 7

OTP Banka

OTP Banka Slovensko je univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Jej majoritným vlastníkom je od r. 2002 maďarská banka OTP Bank Nyrt, ktorá vlastní 98,94 % akcií. Banka ponúka svoje produkty fyzickým aj právnickým osobám, pričom jej portfólio je prispôsobené viacerým generáciám, nakoľko OTP patrí k bankám rodinného typu. Základná ponuka služieb zahrnuje: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové, investičné, platobný styk domáci aj medzinárodný. Všetky pobočky poskytujúce dané služby sú prepojené s ústredím, pracujú on-line, rýchlo a komplexne.

OTP Banka
3.2 (64%) 5

VÚB pôžička

Všeobecná úverová banka poskytuje v segmente osobných financií viac druhov flexipôžičiek: bezúčelové, na vyplatenie úverov, účelové pôžičky. V prípade zriadenia si voliteľnej služby Flexibilita možno kedykoľvek v priebehu doby splatnosti úveru vykonať 3 zmeny v zmluvných podmienkach bez poplatku, čo môže byť výhodné napríklad vtedy, ak sa vyskytne neočakávaná udalosť alebo nastanú zmeny v solventnosti klienta. V súčasnosti banka poskytuje nový produkt Pôžička s odmenou za vernosť, podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Vzorové príklady.

VÚB pôžička
4 (80%) 1

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa (SLSP) je banka s najdlhšou tradíciou na Slovensku, jej novodobá história sa datuje od r. 1953, ale siaha až do 19. storočia. V r. 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a v r. 1994 sa transformovala na akciovú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v segmente privátneho bankovníctva pre individuálnych klientov a tiež služby pre podnikateľskú sféru. Majoritným vlastníkom SLSP je od r. 2001 Erste Group Bank, jeden z najväčších poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe.

Slovenská sporiteľňa
4 (80%) 1

UniCredit Bank

UniCredit Bank (UCB) je silná európska banka, na Slovensku vznikla fúziou UniBanky a HVB Bank Slovakia v r. 2007 a od r. 2013 pôsobí pod súčasným obchodným názvom. Pre privátnu aj podnikateľskú klientelu ponúka komplexné a spoľahlivé služby a bankové produkty. Prístup ku každému klientovi je individuálny, riadi sa tzv. Chartou integrity, ktorá stojí na pilieroch ako sú – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomná dôvera. Banka má vo svojom portfóliu rôzne druhy účtov a balíkov, úverové produkty, platobné karty, sporiace, investičné aj poistné produkty.

UniCredit Bank
5 (100%) 1

Prima banka

Prima banka vznikla v r.1993 pod názvom Prvá komunálna banka, v r. 2011 sa jej majoritným vlastníkom s 94 % akcií stala stredoeurópska skupina Penta Investments. Banka v súčasnosti ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom aj samosprávam. Pri koncipovaní produktov dáva dôraz na ich jednoduchosť, zrozumiteľnosť, transparentnosť a rýchle, profesionálne a dôveryhodné služby. Prima banka vykonáva prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné služby a zúčtovanie, investovanie do cenných papierov a obchodovanie na vlastný účet na finančnom trhu. V 1.štvrťroku 2015 zaznamenala banka medziročný nárast retailových úverov o 47 % a objem hypoték vzrástol o 50 %. Nárast v segmente termínovaných vkladov s 2 a 3 ročnou viazanosťou predstavoval 29 %.

Prima banka
5 (100%) 1

Raiffeisen banka

Banka klientom garantuje navždy, že za vklady a výbery na pobočke sa neplatí, platobnú kartu možno získať na počkanie a pri nesplnení garancií dá banka 100 €. Nakoľko je banka prepojená s Tatra bankou riadi sa jej obchodnými podmienkami, využíva jej bankomaty, má však vlastné bankové produkty.

Raiffeisen banka
3 (60%) 6

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Kto nemá zabezpečený dostatok finančných prostriedkov, ten by si mal vstup do podnikateľského prostredia dobre premyslieť. Na prvý pohľad je možno atraktívne a pohodlné „byť v práci sám sebe pánom“, ale treba sa na to pozrieť z viacerých hľadísk. Predovšetkým vám nikto nedá nič zadarmo a už pred začiatkom podnikania je nutný kapitál. Je jedno, či sa jedná o vlastné prostriedky alebo cudzie, dôležité je, aby boli neustále k dispozícii a to je v praxi niekedy ťažké zabezpečiť.

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov
5 (100%) 1